Ekologiya va tuproqshunoslik kafedrasi

113
KAFEDRA MUDIRI :

Abramatov Muxamadi Boyqobilovich, biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Qabul vaqti: Haftaning barcha ish kunlari 9 00 – 12 00
Telefon: +99891 584-26-60, +99897 530-26-60
Telegram: +99891 584-26-60, +99897 530-26-60

Kafedra 1994 yil 15 aprelda Kimyo fakultetining “Umumiy kimyo va ekologiya”, “Anorganik va analitik kimyo” hamda “Qishloq xo‘jaligi asoslari” kafedralari tarkibida shakllangan. Uning bosh tashabbuskori Termiz davlat universitetining sobiq rektori O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi akademigi, Beruniy nomidagi davlat mukofotining sohibi, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan arbobi, Surxon vohasi ilm ahlining faxri, fizika – matematika fanlari doktori, professor To‘rayev Nazar Yo‘ldoshevichdir. Kafedraning asoschisi qishloq xo‘jaligi fanlari nomzodi, professor, Nyu-York fanlari akademiyasining xaqiqiy a’zosi Zokirov Xolmat Xurramovich sanaladi. Uzoq yillar mobaynida kafedra mudiri lavozimida faoliyat ko‘rsatib, yosh avlodga o‘z bilimi va tajribalarini o‘rgatib kelmoqda.

Ushbu kafedra tashkil etilgan yildan boshlab kafedraning professor – o‘qituvchilari universitetning kimyo, ekologiya va tabiatni muhofaza qilish fanlari o‘qitiladigan barcha ta’lim yo‘nalishlarida umumiy kimyo va ekologiya fanlaridan dars bera boshladilar. 2010-2011 o‘quv yili davomida geografiya kafedrasi bilan qo‘shilib “Geografiya-ekologiya” kafedrasi nomi bilan faoliyat ko‘rsatdi. 2011-2012 o‘quv yilidan boshlab “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish”, 2012 yildan “Ekologiya”, 2018 yildan “Ekologiya va tuproqshunoslik” kafedrasi deb nomlanib kelmoqda. Hozirda kafedraga biologiya fanlari nomzodi, dotsent Muhammadi Boyqobilovich Abramatov mudirlik qilib kelmoqda.

Hozirda kafedrada 1 nafar professor, 2 nafar dotsent, 1 nafar qishloq xo‘jalik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va 1 nafar o‘qituvchi –6 shtat birligida faoliyat ko‘rsatib kelmoqda.

Kafedra oqituvchilari

F.I.SH.:Zakirov Xolmat Xurramovich

Qabul vaqti: shanba 10:00 dan 12:00 gacha

Telefon:+998 93799-54-54

E-mail: zokirovx@tersu.uz

F.I.SH.:Saidov Muhammadi

Qabul vaqti: shanba 13:00 dan 16:00 gacha

Telefon:+998 91 586-85-66

E-mail: saidovm@tersu.uz

F.I.SH.: Normuratov Oybek Ulugberdiyevich

Qabul vaqti: payshanba 14:30 dan 17:00 gacha

Telefon:+998 90 168-45-16

E-mail: furqat.qurbonov.94@mail.ru

F.I.SH. Qurbonov Furqat Chori Ogli

Qabul vaqti: payshanba 14:30 dan 17:00 gacha

Kafedrada oqitiladigan yonalishlar:

Kafedrada 60530700-Tuproqshunoslik hamda 60710400- Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar, 70530701-Tuproqshunoslik (tadqiqot turi bo‘yicha) mutaxassisligi bo‘yicha magistrlar tayyorlanadi.

Kafedrada oqitiladigan fanlar:

60530700-Tuproqshunoslik

Bakalavriat:

 1. Mutaxassislikga kirish
 2. Tuproq biologiyasi va ekologiyasi
 3. Umumiy dehqonchilik va osimlikshunoslik
 4. Tuproqshunoslik
 5. Tuproq fizikasi
 6. O’simliklar oziqlanishi va ogit
 7. Tuproqni tadqiq qilish usullari
 8. Tuproq kimyosi
 9. Tuproq geografiyasi
 10. Ozbekiston tuproqlarining agrokimyoviy tavsifi
 11. Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlari agrotexnologiyasi\
 12. Yer kadastri va tuproq bonitirovkasi asoslari
 13. Tuproq melioratsiyasi va gidrologiyasi
 14. Tuproqning organik qismi
 15. Tog tuproqlari
 16. Sitrus va subtropik osimliklarini yetishtirish agrotexnologiyasi
 17. Surxondaryo tabiati va ekologiyasi
 18. Tuproq va atrof muhitning ifloslanishi
 19. Tuproq genezisi
 20. Agroekologiya
 21. Tuproq bonitirovkasi
 22. Tuproq melioratsiyasi va gidrologiyasi

60710400- Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar boyicha)

Bakalavriat:

 1. Ekologiya asoslari
 2. Kimyoviy va fizikaviy ekologiya
 3. Bioekologiya
 4. Biogeografiya

70530701-Tuproqshunoslik (tadqiqot turi boyicha)

Magistratura:

 1. Tuproqshunoslikning zamonaviy muammolari va kontseptsiyalari
 2. Tuproqshunoslikda innovatsion texnologiyalar
 3. Tuproqlar rekultivatsiyasi
 4. Voha tuproqlari genezisi va evolyutsiyasi
 5. Tuproq va iqlim o‘zgarishi
 6. Sho‘rlangan tuproqlar melioratsiyasi
 7. tuproq informatikasi va geoinformatsion tizimlar
 8. Yer resurslarini boshqarish va atrof-muhit muhofazasi

Kafedrada olib borilayotgan ilmiy ishlar

Kafedarada ilmiy muhit yaxshi shakllangan. Jumladan, 2022 yil kafedra professori X.Zokirov ilmiy rahbarligida kafedra katta oqituvchisi O.U.Normuratov Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.25/30.12.2019.Qx/B 43.01 raqamli ilmiy Kengashda “Taqir-otloqi tuproqlar sharoitida pomidordan yuqori hosil yetishtirishda azotli ogit me’yorini aniqlash va biologik preparat ta’siri” nomli ilmiy ishini 06.01.04- Agrokimyo ixtisosligi boyicha muvaffqiyatli himoya qildi. Bundan tashqari kafedra mudiri dotsent M.Abramatov “Ozbekistonning janubida kavsh qaytaruvchi uy hayvonlarining oshqozon-ichak tizimi nematodalari” orqali monitoring qilish” mavzularida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishmoqda.

Kafedrada olib borilayotgan ilmiy-uslubiy ishlar

Songi yillarda kafedra professor-oqituvchilari bu sohada salmoqli ishlarni amalga oshirmoqda. Jumladan, birgina 2020 yilda kafedrada 4 ta monografiya: “Ekoiqtisodiy inqirozlarni bartaraf etishda ommaviy axborot vositalarining orni”, “Tuproqshunoslik”, “Nematodi roda Haemonchus (Nematoda: Trichostrongylidae):differentsiatsii”, “Tipik boz tuproqlar sharoitida kuzgi bugdoy va kartoshkadan yuqori hosil olishda ogitlarni orni”, “Sitrus osimliklarini yetishtirish agrotexnologiyasi” va 1 ta “Tuproq biologiyasi va ekologiyasi fanidan amaliy mashgulotlar” nomli uslubiy qollanma nashr ettirildi.

Darslik va o‘quv qo‘llanmalar

2020 yilda kafedra professori X.Zokirov “Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish” nomli darsligi, 2021 yilda professor X.Zokirov, dotsent M.Saidovlar “Tuproqshunoslik va tuproqlar geografiyasi” nomli darsligini nashr ettirdilar.

Bundan tashqari professor X.Zokirov “Surxondaryo tabiati va ekologiyasi” nomli o‘quv qo‘llanmasini nashr ettirdi.

2022 yilda kafedra dotsenti M.Saidovning “Paxta yetishtirish agrotexnologiyasi”, “Sitrus o‘simliklarini yetishtirish agrotexnologiyasi” nomli o‘quv qo‘llanmalari nashr ettirildi.

Ilmiy maqolalar

Kafedra professor-oqituvchilari tomonidan olib borilayotgan ilmiy tadqiqot natijalari dunyoning nufuzli jurnallarida e’lon qilinib bormoqda. Jumladan,

1. Закиров X.X., Отамуродова Д.A. Экономический анализ загрязнений северных районов Сурхандарьинской области Таджикским алюминиевым заводом. «Вестник Хорезмской академии Маъмуна» журнал. – Хива, 2022. №9/3– B.29-34.

2. Zokirov X.X., Normuratov. O. U., Xurramova A.R., Otamurodova D.A. Ekologik omillarning bioxilma-xillik va agro soha iqtisodiyotiga ta’siri. «Xorazm Ma’mun akademiyasi axborotnomasi» jurnali. – Xiva, 2022. №9/3 – B.34-39.

3. Normuratov. O. U., Zokirov X.X., Imamov F.Z. Azotli ogit me’yorlari va biologik preparatning pomidor hosildorligiga ta’siri. «Xorazm Ma’mun akademiyasi axborotnomasi» jurnali. – Xiva, 2022. №9/3 – B.59-62.

4. Нормуратов О.У., Болтаев С.М., Имамов Ф.З., Амиров Ж.А. Влияние различных доз азотных удобрений на агрохимические свойства безплодно-луговых почв. « Вестник Хорезмской академии Маъмуна » журнал.– Xивa, 2022. № 9/3, cтр 56-59.

5. Нормуратов. O. У., Ш.Ч. Холтураев, Влияние биологических препаратов на прорастание семян томата // Актуальные проблемы современной науки. - Москва, 2021. №5(122), – С. 86-89.

6. Нормуратов. O. У., Установление норм минеральных удобрений при выращивании томата в долине Сурхандарьи // НАУКА И МИР - № 2 (78), 2020, Том 1

7. Нормуратов. O. У., Влияние разных доз азотных удобрений и биолоических препаратов на рост и развитие томатов // Актуальные проблемы современной науки - № 6 (115), 2020

8. M. Abramatov A.Kuchboyev, B.Ruziyev, Kh.Sobirov Diversity of Gastrointestinal Nematodes in Domestic Ruminants of Uzbekistan // Pakistan J. Zool., vol. 54(5), pp 2445-2448, 2022 DOI: https://dx.doi.org/10.17582/journal.pjz/20210629120602

5. A.E.Kuchboev, O.O.Amirov, G.D.Soliyeva, R.R.Karimova, H.F.Sabirov, M. Abramatov, B.A.Кakhramanov Morphological and molecular identification three species Teladorsagia (Nematoda: Trichostrongylidae) in sheep, Uzbekistan // 2nd International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering 2021 (ICECAE 2021) 14th-16th October 2021, Tashkent, Uzbekistan IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 939 (2021) 012078 https://doi.org/10.1088/1755-1315/939/1/012078

Foydali Havolalar

Yangiliklar

Konstitutsiya - kelajagimiz kafolati!

 • 2023-11-30
 • 10

8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganliganining 31 yilligi munosabati bilan TerDUda tadbir va uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Ularning navbatdagisi Yuridik fakultetida o'tkazildi.

Batafsil

Korrupsiyaga qarshi birgalikda kurashamiz

 • 2023-11-29
 • 35

Termiz davlat universiteti Sport faoliyati va boshqaruvi fakultetida “Korrupsiyaga qarshi birgalikda kurashamiz" mavzusida davra suhbati tashkil etildi.

Batafsil

Darband o‘quv amaliyot bazasi “Yashil makon” dasturi doirasida yanada obod maskanga aylanmoqda

 • 2023-11-29
 • 30

Universitet balansidagi “Darband o‘quv amaliyot bazasi” talabalarning o‘quv amaliyot o‘tashi va ularning ta’til vaqtlarida ustozlari bilan maroqli xordiq chiqarishiga mo‘ljallangan maskan hisoblanadi. Buning uchun barcha sharoitlar yaratilgan bo‘lib,

Batafsil