Ingliz tili o`qitish metodikasi kafedrasi

“Ingliz tili o’qitish metodikasi” kafedrasida mutaxassislik kafedrasi sifatida 5120100-Filologiya va tillarni o’qitish (ingliz tili) yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar tayyorlab kelmoqda. Yuqorida ko’rsatib o’tilgan ta’lim yo’nalishi bo’yicha o’quv jarayonining normativ huquqiy  hujjatlari asosida tasdiqlangan namunaviy ish rejalari, o’quv rejalari va asosida 2019-2020 o’quv yili uchun ishchi o’quv rejalar va dasturlar tayorlangan. Kafedradagi barcha o’quv va ishchi rejalar dekan va prorectorlar tomonidan tasdiqlangan. 2019-2020 o’quv yilida kafedra o’quv yuklamasida 18 ta fan mavjud bo’lib, shundan, barcha fan bo’yicha ishchi dasturlar va O’MMlar ishlab chiqilgan. Kafedrada maruza darslari professor-o’qituvchilar o’rtasidagi taqsimoti vaqt me’yorlariga rioya qilingan holda bajarilmoqda.

KAFEDRA TARIXI:

B111400 -Horijiy til va adabiyoti (ingliz tili) 5120100 – Filologiya va tillarni o’qitish (ingliz tili) talim yo’nalishlarining talim yo’nalishining malaka talablari OBO’MTV tomonidan 24.08.2017 yil 603- sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan bo’lsa, 5A111401- Horijiy til va adabiyoti (ingliz tili) mutahassisligi DTSi 303-  buyrug’i bilan tasdiqlangan.

2005 yil 27 avgust Chet tillar fakul’teti filologiya fakulteti tarkibidan ajralib chiqqan. Sobiq “Ingliz filologiyasi” kafedrasi bazasida “Ingliz tili va adabiyoti” tashkil etilgan.

2018 yil 27 avgust kuni “Ingliz tili va adabiyoti” kafedrasi ikkiga ajratildi. Ikkinchi kafedra "Ingliz tili o’qitish metodikasi kafedrasi" nomi bilan ish yuritmoqda.

Termiz davlat universiteti  Ingliz tili o’qitish metodikasi kafedrasida faoliyat  ko‘rsatayotgan professor-o‘qituvchilar haqida ma’lumot

Faculty of Foreign Philology

English Teaching Methodology Department

Full name

Position

Contact  Numbers

Visiting Day

Jabborova Shoira  Boltaevna

Head of the department, Senior teacher

91 579-05-04

Friday from 10:00 to 12:00.

Saturday

from 10:00 to 12:00

Nazarova Ziyoda Kattaevna

ziyodanazarova33@gmail.ru

Senior teacher

90 519-11-41

Thursday from 11:00 to 13:00

Mardanova Rano Ochildievna

mardonova2019@mail.ru

Senior teacher

90 377-55-00

Saturday from 9:00

 to 11:00

Turaeva Guzal Khudoynazarovna

Senior teacher

90 410-53-35

Thursday from 11:00 to 13:00

Shakhlo Babakhodjaeva Mukhitdinovna

shakhlo.termez@gmail.com

Senior teacher

90  951-39-75

Tuesday from 14:00 to 16:00

Urakova Shoira Tursunpulatovna

Teacher

93 897-82-80

Thursday from 13:00 to 15:00

Sarieva Zamira Ravilevna

Sariyeva.zamira@gmail.ru

Teacher

97 531-77-39

Saturday from11:00 to 13:00

Haydarova Kamola Davranovna 

Senior teacher

90 747-62-35

Thursday from13.00 to 15.00

Toshpulatova Mekhriniso Kilichevna

Teacher

97 553-70-61

Thursday from 13:00 to 15:00

Kattaboeva Muborak Nurmukhammad kizi

kattaboyevam@gmail.com

Teacher

90 746-18-81

Monday from11:00 to 3:00

Xadjimuratova Ugiloy Kadir kizi

Dilemma.21@mail.ru

Teacher

91 907-31-38

Monday from13:00 to 15:00

Mukumov Mahmud Xudoyberdievich 

caen05@gmail.com

Teacher

97 530-00-81

Wednesday from13:00

 to 15:00

Xamzayev Otaxon Erkinovich

Teacher

91 967-29-92

Monday from13:00 to 15:00

Buranova Dildora Khimmatovna

Teacher

90 521-97-36

Tuesday from 11:00 to 13:00

Turaeva  Umida Shukhratovna

Teacher

91 911-57-77

Tuesday from13:00

 to 15:00

Mavlanova Gulnigor Bakhriddin kizi

Teacher

97 535-17-71

Monday from11:00 to 13:00

Eshmuratov Umidjon Temurovich

Umid8419@mail.ru

 Teacher

 94-922-27-17

Monday from14:00

to 16:00

Tadjieva Mastura Fayzullaevna

tadjieva.mastura@ mail.ru

Senior teacher

97 243-28-26

Thursday from 13:00 to 15:00

Mustafaeva Nilufar Ulashovna

nilufar.mustafayeva@mail.ru

Senior teacher

91 585-35-48

Tuesday from 11:00 to 13:00

 

KAFEDRADA O’QITILADIGAN YO’NALISHLAR:

Bakalavriat:

5120100-Filologiya va tillarni o’qitish (ingliz tili)

5111400-Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Magistratura

5A111401-Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

KAFEDRADA O’QITILADIGAN FANLAR:

Bakalavriat:

1- kurs
1. Mustaqil ta’lim ko‘nikmalari
2. Kommunikativ normativ fonetika
3. Chet tilini o‘rganishda AKT
4. O‘qish va yozish amaliyoti
2-kurs
5. Chet tillarni o‘qitishning integrallashgan kursi
6. Approaches to LT
7. Teaching Language systems for communication
3-kurs
8. Materials evaluation and design
9. Tillar o‘qitish metodikasi va ta’lim texnologiyalari
10. O‘qish va yozish amaliyoti
11. Chet tillarni o‘qitishning integrallashgan kursi
12. Xorijiy tillarni o‘qitishda madaniyatlararo muloqotni shakllantirish
4-kurs
13. Turli yoshdagi guruxlarni o‘qitish
14. Chet tillarni o‘qitishning integrallashgan kursi
15. Til ko‘nikmalarini test qilish va baxolash
16. Kasbiy yo‘naltirilgan ingliz tili
Magistratura
17. Kasbga yunaltirilgan ingliz tili (1-2-kurs)
18. Mutaxassislik fanlar o‘qitish metodiksi
19. Korpus lingvistikasi

KAFEDRADA OLIB BORILAYOTGAN ILMIY ISHLAR

10.00.06- Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog’ishtirma tilshunoslik, va tarjimashunoslik

13.00.02 – Ta’lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi

KAFEDRADA OLIB BORILAYOTGAN ILMIY-USLUBIY ISHLAR

DARSLIK VA O‘QUV QO‘LLANMALAR

Z.Nazarova, R.Mardonova, G. To’rayevalar “Activities on Integrated skills” – Т, 2018.- 80 b

Reading skill builder” nоmli – O’quv-uslubiy qo’llanmasi 2- kurs 203- guruh talabasi Normatov Jahongir (hammualliflikda), Toshkent, Tafakkur nashriyoti, 2019.

Т/р

Mualliflar (Ism Familiya ,Otasining ismi)

Jurnal nomi

Jurnal nashr etilgan yil va oyi (2020 yil)

Maqola nomi

Maqola qaysi chet tilida topshirilgan

1

Babaxodjaye va Shaxlo Muhiddinovna  

International journal of Psychosocial rehabilitation (Scopus базасида)

2020, февраль 375-380 бетлар

Motivation process of learning in English through the games

Ingliz

2

Jabborova Shoira Boltayevna

Solid State Technology (Google Scholar; SCOPUS; Ei Compendex)

 Vol. 63 No. 6 (2020), 20-25 бетлар

Problem based learning and its efficiency in teaching process

Ingliz

3

Mardonova.Ra’no Ochildiyevna

Solid State Technology (Google Scholar; SCOPUS; Ei Compendex)

 Vol. 63 No. 6 (2020), 20-25 бетлар

Problem based learning and its efficiency in teaching process

Ingliz

4

To’rayeva Go’zal Xo’djayevna

Solid State Technology (Google Scholar; SCOPUS; Ei Compendex)

 Vol. 63 No. 6 (2020), 20-25 бетлар

Problem based learning and its efficiency in teaching process

Ingliz

5

Tadjiyeva Mastura Fayzullayevna

Solid State Technology (Google Scholar; SCOPUS; Ei Compendex)

 Vol. 63 No. 6 (2020), 20-25 бетлар

Problem based learning and its efficiency in teaching process

Ingliz

6

Babaxodjaye va Shaxlo Muhiddinovna  

International journal of Psychosocial rehabilitation (Scopus базасида)

2020, февраль 375-380 бетлар

Motivation process of learning in English through the games

Ingliz

Ingliz tili o‘qitish metodikasi kafedrasida reytingni aniqlash yilida xalqaro ilmiy jurnallarda 

(«Web of Science», «Scopus» va boshqa xalqaro e’tirof etilgan bazalarga kiritilgan jurnallarda) 

chop etilgan ilmiy maqolalar haqida
M A ’ L U M O T

Т/р

Muallifning Ismi Familiya Otasining ismi

Xorijiy ilmiy jurnal nashr etilgan Davlat

Ilmiy jurnal nomi

Ilmiy maqola nomi 

Nashr yili

1

Buranova Dildora Himmatovna

India

JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal

CATEGORY OF NEGATION AND ITS REPRESENTATION IN LANGUAGE (ON THE EXAMPLE OF UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES

2020

2

Buranova Dildora Himmatovna

India

International journal of discourse on innovativation integration and education

The working principles of the category оf negation in English and Uzbek languages

2020

3

Jabborova Shoira Boltayevna

Indonesia

International Journal on Integrated Education Indonesia

Language and Culture:Problems of interaction .The relationshi between language and culture

2020

4

Dautova Malika Muhiddinovna

India

JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal

The role of paralinguistic units in speech (on the materials of English and Uzbek languages

2020

5

Kattaboyeva Muborak Nurmuhammad qizi

India

JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal.

USING VIRTUAL ENVIRONMENT DURING THE FORMATION OF
DIALOGIC SPEECH SKILLS IN A FOREIGN LANGUAGE

2020/ 454-457

6

Mustafayeva NilufarUlashevna

India

JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. 

Productive skills and Language Learning difficulties

2020

7

Muqumov Maxmud Xudoyberdiyevich

Россия

Журнал научных и прикладных исследований

WORD. ITS MEANING AND CONTENT

2020, №4

8

Muqumov Maxmud Xudoyberdiyevich

India

JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal.

Using the Moodle distance learning system in the educational process

2020

9

Mavlonova Gulnigor Baxriddin qizi

Украина

Актуальные научные исследования в современном мире

Linguoscultural comparative analysis of the novels "O`tgan kunlar"by A/Qodiriy and "MRS.Dalloway" by V.Woolf

2020/ 32-35

10

Nazarova Ziyoda Kattayevna

Philadelphia, USA

«Theoretical & Applied Science»

Teaching methods of listening comprehension

2020

11

Sariyeva Zamira Ravilyevna

India

Academicia

Possessive  pronouns in Indonesian  language   

5.05.2020. №10

12

Sariyeva Zamira Ravilyevna

Россия

Евразийский научный журнал

Lingua cultural features of personal pronouns in Indonesian

 

and  Uzbek languages

2020,

13

Sariyeva Zamira Ravilyevna

Россия

Евразийский научный журнал

Semantic features of personal pronouns in Indonesian language

2020,

14

To’rayeva Go’zal Xo’djayevna

India

JournalNX - A Multidisc

 

 

iplinary Peer Reviewed Journal

Development of communicate

ve competence of students on the basis of lms moodle

2020/               211-212-

15

To’rayeva Go’zal Xo’djayevna

India

JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal.

The language of the media and the national linguistic world view: towards the problem of interconnections and interdependencies

2020

16

Tadjiyeva Mastura Fayzullayevna

India

JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. 

Analysis of concept “love” from contemporary linguistics point of view
(on the materials of English and Uzbek languages)

2020

17

Toshpo’latova Mehriniso Qilichevna

Yevropa 

European Journal of Research and Reflection in Educational  Sciences (EJRRES) Progressive Academic Publishing, UK

Corpus based approach in vocabulary teaching

2020

18

Toshpo’latova Mehriniso Qilichevna

India

International journal of discourse on innovation

Corpus besed Grammer teaching in EFL clases

2020

19

Toshpo’latova Mehriniso Qilichevna

India

JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal.

Corpus-Based Vocabulary Lists for   Second Language Classes

2020

20

To’rayeva Umida Shuxratovna

India

JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal

Characteristics, methods and challenges of translating law terminologu

2020

21

Uraqova Shoira Tursunpo’latovna

Rossia

Актуальные Научные Исследования В Современном Мире (Google Scholar)

Interference-related mistakes in the acquisition  of English as a foreign language among students with a Tajik mother tongue”

 5(61) 2020

22

Uraqova Shoira Tursunpo’latovna

Rossia

“Актуальные Научные Исследования В Современном Мире (GoogleScholar)

В условиях глобализации «Немецкая Модель»  и  «Американская Модель» в высшем образовании - синтез и тенденции”

(62)  2020 г.

23

Uraqova Shoira Tursunpo’latovna

India

JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. 

Teaching EFL to adult kearners: challenges for teachers

2020

24

Uraqova Shoira Tursunpo’latovna

India

International journal of discourse on innovation

Features of using interactive methods of teaching creative writing

2020

25

Xaydarova Kamola Davronovna

India

JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal

History and areas of melon culturation

2020

26

Xodjimuratova O’g’iloy Qodir qizi

India

International journal of discourse on innovation

Жанровые особенности официальноделового стилья речи

2020.  

27

Xodjimuratova O’g’iloy Qodir qizi

Indonesia

International journal on integrated education

Linguostylistic and genre features of diplomatic documets of the modern era

2020

28

Xodjimuratova O’g’iloy Qodir qizi

India

Journal NX  A Multidisciplinary Peer review

Modern language diplomagu the cenre system

2020

29

Xamzayev Otaxon Erkinovich

Indonesia

International journal on integrated education

Use of multimedia technologies in teaching foreign language | International Journal on Integrated Education

2020

30

Xamzayev Otaxon Erkinovich

India

Journal NX multidisiplary peer review

The effectiveness of flipped classroom in higher education: opportunities and problems of implementation

2020/420-423

31

Eshmuratov Umidjon Temurovich

Rossia

Iscience актуальные научные исследования в современном мире

CHALK AND BOARD OR POWERPOINT TEACHING ENGLISH IN UZBEKISTAN?

2020

32

Eshmuratov Umidjon Temurovich

Ukraina

Актуальные проблемы гуманетарных и естественных наук

Development of the activity of school ICS in education

2020

Foydali Havolalar

Yangiliklar

O‘zbekiston Respublikasining Davlat gerbi 30 yoshda

  • 2022-07-02
  • 45

1992 yil 2-iyul kuni qabul qilingan qonun bilan O‘zbekiston Respublikasi Davlat gerbi tasdiqlangan.

Batafsil

O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyaviy qonun loyihasining muhokamalariga bag‘ishlangan tadbir

  • 2022-07-01
  • 60

Termiz davlat universitetida “O‘zbekiston Respublikasining Konstitusiyasiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston

Batafsil

Bugun Termiz davlat universitetida mahalla raislari uchun o‘quv-seminari boshlandi.

  • 2022-07-01
  • 89

Mazkur seminarning asosiy maqsadi mahalla raislariga mahalla institutiga oid hujjatlar mazmun-mohiyatini

Batafsil