Ingliz tili o`qitish metodikasi kafedrasi

131

KAFEDRA MUDIRI :

PhD Davlyatova Elvira Muradovna

Qabul vaqti: Thursday from 10:00 to 12:00
Telefon: 93 799-40-95
Telegram: 93 799-40-95

KAFEDRA FAOLIYATI HAQIDA MA’LUMOT:

“Ingliz tili o’qitish metodikasi” kafedrasida mutaxassislik kafedrasi sifatida 5111400-Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar tayyorlab kelmoqda. Yuqorida ko’rsatib o’tilgan ta’lim yo’nalishi bo’yicha o’quv jarayonining normativ huquqiy hujjatlari asosida tasdiqlangan namunaviy ish rejalari, o’quv rejalari va asosida 2022-2023 o’quv yili uchun ishchi o’quv rejalar va dasturlar tayorlangan. Kafedradagi barcha o’quv va syllabuslar dekan va professor-o’qituvchilar tomonidan tasdiqlangan. 2022-2023 o’quv yilida kafedra o’quv yuklamasida 9 ta fan mavjud bo’lib, shundan, barcha fan bo’yicha ishchi dasturlar va O’MMlar ishlab chiqilgan. Kafedrada maruza darslari professor-o’qituvchilar o’rtasidagi taqsimoti vaqt me’yorlariga rioya qilingan holda bajarilmoqda.

KAFEDRATARIXI:

5111400 -Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) 5120100 – Filologiya va tillarni o’qitish (ingliz tili) talim yo’nalishlarining talim yo’nalishining malaka talablari OBO’MTV tomonidan 24.08.2017 yil 603- sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan bo’lsa, 5A111401- Horijiy til va adabiyoti (ingliz tili) mutahassisligi DTSi 303- buyrug’i bilan tasdiqlangan.

2005 yil 27 avgust Chet tillar fakul’teti filologiya fakulteti tarkibidan ajralib chiqqan. Sobiq “Ingliz filologiyasi” kafedrasi bazasida “Ingliz tili va adabiyoti” tashkil etilgan.

2018 yil 27 avgust kuni “Ingliz tili va adabiyoti” kafedrasi ikkiga ajratildi. Ikkinchi kafedra "Ingliz tili o’qitish metodikasi kafedrasi" nomi bilan ish yuritmoqda.

Termiz davlat universiteti Ingliz tili o’qitish metodikasi kafedrasidafaoliyat ko‘rsatayotgan professor-o‘qituvchilar haqida ma’lumot

Faculty of Foreign Philology

English Teaching Methodology Department

Full name

Position

Contact Numbers

Visiting Day

Djabborova Shoira Boltayevna sh.jabbarova75@gmail.com

Senior teacher (PhD)

91 579-05-04

Friday from 10:00 to 12:00

Nazarova Ziyoda Kattayevna

ziyodanazarova33@gmail.ru

Senior teacher

90519-11-41

Thursday from 11:00 to 13:00

Mardanova Rano Ochildiyevna

mardonova2019@mail.ru

Senior teacher

90377-55-00

Saturday from 9:00

to 11:00

Turayeva Guzal Khudoynazarovna guzalya.1977@mail.ru

Senior teacher

90410-53-35

Thursday from 11:00 to 13:00

Tadjieva Mastura Fayzullaevna

tadjieva.mastura@ mail.ru

Senior teacher

97243-28-26

Thursday from 13:00 to 15:00

Mustafaeva Nilufar Ulashovna

nilufar.mustafayeva@mail.ru

Senior teacher (PhD)

91585-35-48

Tuesday from 11:00 to 13:00

Haydarova Kamola Davranovna kamolahaydarova6235@ gmail.com

Senior teacher

90747-62-35

Thursday from 13.00 to 15.00

Urakova Shoira Tursunpulatovna urakovashaira@yandex.com

Teacher

93897-82-80

Thursday from 13:00 to 15:00

Sariyeva Zamira Ravilevna

Sariyeva.zamira@gmail.ru

Teacher

97531-77-39

Saturday from 11:00 to 13:00

Mavlanova Gulnigor Bakhriddin kizi

mavlanova.gulnigor@bk.ru

teacher

97 535-17-71

Monday from 11:00 to 13:00

Boynazarov Islom Abduxalimovich Islom.boynazarov@gmail.com

Teacher

93 091-11-90

Tuesday from 11:00 to 13:00

Babaqulova Oydin Xayrullayevna oydin.babaqulova.93@mail.ru

Trainee teacher

97 533-59-09

Monday from 11:00 to 13:00

Gerasimova Svetlana Sergeyevna

Teacher

91 588-13-87

Monday from 11:00 to 3:00

Berdimuratova Mohidil Dilmurod qizi

Teacher

94 414-66-00

Monday from 13:00 to 15:00

KAFEDRADA O’QITILADIGAN YO’NALISHLAR:

Bakalavriat:

5111400-Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

5120100-Filologiya va tillarni o’qitish (ingliz tili)

KAFEDRADA O’QITILADIGAN FANLAR:

Bakalavriat:

1-kurs
2. Kommunikativ-normativ fonetika

3-kurs
1. Tillar o‘qitish metodikasi va ta’lim texnologiyalari
3. O‘qish va yozish amaliyoti
4. Chet tillarni o‘qitishning integrallashgan kursi
5. Xorijiy tillarni o‘qitishda madaniyatlararo muloqotni shakllantirish
4-kurs
6. Chettillarnio‘qitishningintegrallashgankursi
7. Tilko‘nikmalarinitestqilishvabaxolash
8. Kasbiyyo‘naltirilganingliztili
9. Qiyosiy tipologiya

KAFEDRADA OLIB BORILAYOTGAN ILMIY ISHLAR

10.00.06- Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog’ishtirma tilshunoslik, va tarjimashunoslik

13.00.02 – Ta’lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi

KAFEDRADA OLIB BORILAYOTGAN ILMIY-USLUBIY ISHLAR

O‘QUV QO‘LLANMA, MONOGRAFIYALAR VA DGUlar

Ўқув қўлланма:

Z.Nazarova, R.Mardonova,G. To’rayevalar“Activities on Integrated skills” – Т, 2018.- 80 b

Khaydarova K.D. “Инглиз, рус ва ўзбек тилларидаги мева- сабзавот ва полиз экинлари номларининг қисқача изоҳли луғати” (ISBN 978-9943-7589-7-1)

To`rayeva U.Sh. “Ўзбекча – инглизча хуқуқий терминлар мухтасар луғат қўлланмаси”(ISBN 978-9943-7590-1-5)

Nazarova Z.K. “Skills in practice” 3-kurs talabalari uchun. 302-1240 2022.09.09 302-son

Davlatova E.M., Djabbarova Sh.B. “Основы научно-исследовательской деятельности”.

Mustafayeva N.U. “English Language Teaching” 3-kurs talabalari uchun. 2022.12.03 / 6-son

Tadjiyeva M.F., Paige Dabney, Boynazarov I.A. “Language in culture” 3-kurs talabalari uchun.

Buranova D.X. “Improve your writing” 3-kurs talabalari uchun.

Monografiya:

Davlyatova Elvira Muradovna “Заимствование западноевропейской лексики в аспекте межкультурной коммуникации (в узбекском языке периода независимости)” mavzusida. 03.09.2022,Terdu kengashi № 4.4.3-sonli qaror/ TerDU NMM nashriyoti.

Bahriddinova Yulduzxon Bahriddin qizi “Ingliz va o'zbek tillaridagi fitonim komponentli frazeologik birliklarning chog'ishtirma tadqiqi” mavzusida. 03.12.2022, TerDU kengashi № 4.4.3-sonli qaror/ TerDU NMM nashriyoti.

Mavlanova Gulnigor Baxriddin qizi “Ingliz va o’zbek adabiyotida “ayol” obrazining lingvomadaniy tahlili (A.Qodiriy “O’tkan kunlar” va V.Vulf “MRS. Dalloway” asarlari misolida)” mavzusida. 03.12.2022, TerDU kengashi № 4.4.3-sonli qaror / TerDU NMM nashriyoti

Temirova Hayotxon Bayramali qizi “How to lessen the negative interference of our learner's mother tongue on their target language pronunciation” mavzusida. 03.12.2022, TerDU kengashi № 4.4.3-sonli qaror / TerDU NMM nashriyoti.

Turdiyeva Nargiza EshdavlatovnaSo'z o'yini tarjimasiga doir ayrim mulohazalar (hozirgi ingliz she'riyati materiali asosida) mavzusida. 27.12.2022, TerDU kengashi № 5-sonli qaror / TerDU NMM nashriyoti.

Sariyeva Zamira Ravilevna “Comparison of Personal and Interrogative pronouns in English, Indonesian and Uzbek languages” mavzusida. 27.12.2022, TerDU kengashi № 5-sonli qaror / TerDU NMM nashriyoti.

Xorijiy filologiya fakulteti Ingliz tili o'qitish metodikasi kafedrasida reytingi aniqlanayotgan yilda professor-o‘qituvchilari tomonidan axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga oid dasturlar va elektron ma’lumotlar bazalari uchun olingan guvohnomalar, mualliflik huquqi bilan himoya qilinadigan turli materiallar haqida

M A ’ L U M O T

T/r

Asosiy shtatdagi professor-o‘qituvchilarning F.I.SH. (alfavit tartibida to‘liq yoziladi).

Olingan guvohnomalar, mualliflik huquqi bilan himoya qilinadigan turli materiallar* nomi

Berilgan sanasi

Qayd raqamlari

1

DAVLYATOVA ELVIRA MURADOVNA 1

Ingliz-rus-o'zbek tillari madaniyatlararo muloqot atamalarining izohli lugati

08.11.2022

DGU 19846

2

DAVLYATOVA ELVIRA MURADOVNA 2

O'zlashmalar lug'ati

19.11.2022

DGU 20345

3

DJABBAROVA SHOIRA BALTAYEVNA

Mediadiskursda muqobilsiz leksikaning lingvomadaniy aspektda tadqiqi (oʻzbek, ingliz va rus matbuoti misolida)

25.10.2022

DGU 19625

4

NAZAROVA ZIYODA KATTAYEVNA

Evaluate, create and desing

19.11.2022

DGU 19754

5

TADJIYEVA MASTURA FAYZULLAYEVNA

representation of the concept love in the English and Uzbek preverbs

25.10.2022

DGU 19624

6

HAYDAROVA KAMOLA DAVRANOVNA

Ingliz, rus va o'zbek tillarida meva sabzavod va poliz ekinlari nomlarining lingvokulturologik xususiyatlari

23.03.2022

DGU 15570

Ingliz tili o‘qitish metodikasi kafedrasida reytingni aniqlash yilida xalqaro ilmiy jurnallarda («Web of Science», «Scopus» va boshqa xalqaro e’tirof e’tilgan bazalarga kiritilgan jurnallarda) chop etilgan ilmiy maqolalar haqida
MA’LUMOT

Т/р

Mualliflar (Ism Familiya, Otasining ismi)

Jurnal nomi

Jurnal nashr etilgan yil va oyi (2022 yil)

Maqola nomi

Maqola qaysi chet tilida topshirilgan

1

BABAQULOVA OYDIN XAYRULLO QIZI 1

Web of scientist: International scientific research journal.

2022-yil, 1174-1176 betlar

Phraseoligisms that characterize a person

Ingliz tili

2

BABAQULOVA OYDIN XAYRULLO QIZI 2

Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences

2022-yil, 191-195 betlar

The image of the person in the phraseological picture of the world in English

Ingliz tili

3

BABAQULOVA OYDIN XAYRULLO QIZI 3

Science and innovation in the education system

2022-yil, 119-122 betlar

Phraseological units of qualitatative characteristics of aperson in English

Ingliz tili

4

BABAQULOVA OYDIN XAYRULLO QIZI 4

American journal of social and humanitarian research

2022-yil, 245-247 betlar

Phraseological units denoting the emotional states of person in English

Ingliz tili

5

BABAQULOVA OYDIN XAYRULLO QIZI 5

International bulletin pf applied science and technology

2022-yil, 135-137 betlar

Phraseology as an object of linguoculturological and linguo- cognitive study

Ingliz tili

6

BABAQULOVA OYDIN XAYRULLO QIZI 6

International journal of language learning and Applied Linguistics

2022-yil, 17-20 betlar

The personality of a person in the Phraseological Picture of the world in English

Ingliz tili

7

BABAQULOVA OYDIN XAYRULLO QIZI 7

Web of scientist: International scientific research journal.

2022-yil, 639-642 betlar

The concentual field of man and his intellect in English phraseology

Ingliz tili

8

BOYNAZAROV ISLOM ABDUXALIMOVICH 1

Eurasian Scientific
Herald 9 (3), 3

2022-yil, 3-bet

Understanding Intercultural
Competence and its
Assessment Tools

Ingliz tili

9

BOYNAZAROV ISLOM ABDUXALIMOVICH 2

Journal of educational discoveries and lifelong learning

2022-yil, 3-bet

The interoperability of complexity,
accuracy, and fluency exercises in
developing the speaking ability
of efl students

Ingliz tili

10

BOYNAZAROV ISLOM ABDUXALIMOVICH 3

International scientific
research conference

2022-yil, 28-33 betlar

The methods of teaching
vocabulary in english classes

Ingliz tili

11

BOYNAZAROV ISLOM ABDUXALIMOVICH 4

Models and methods for
increasing the efficiency
of innovative research

2022-yil, 118-123 betlar

Types of exercises for improving
listening skills

Ingliz tili

12

BOYNAZAROV ISLOM ABDUXALIMOVICH 5

Новости образования:
исследование в XXI веке

2022-yil, 875-881 betlar

Individual differences in efl groups

Ingliz tili

13

BOYNAZAROV ISLOM ABDUXALIMOVICH 6

International scientific
research conference

2022-yil, 11-15 betlar

Teaching phrasal verbs
in English classes

Ingliz tili

14

BURANOVA DILDORA XIMMATOVNA 1

Web of scientist:International scientific research joural

2022-yil, 1247-1251 betlar

Category of negation: logical-linguistic aspect

Ingliz tili

15

BURANOVA DILDORA XIMMATOVNA 2

Eurasian journal of academic research

2022-yil, 107-110 betlar

Developing intercultural competence: exploring and assessing

Ingliz tili

16

BURANOVA DILDORA XIMMATOVNA 3

Science and innovation international scientific journal

2022-yil, 985-989 betlar

Features of adults as a unique psychological and age group of students in mastering a foreign language

Ingliz tili

17

BURANOVA DILDORA XIMMATOVNA 4

Science and innovation international scientific journal

2022-yil, 990-994 betlar

Means of expressing category of negation in contemporary English: examples and scientific views

Ingliz tili

18

DAVLYATOVA ELVIRA MURADOVNA 1

International Journal of Language Learning and Applied Linguistics

2022-yil, 5-7 betlar

Complex Foreign Language Words in Internet Media Texts

Ingliz tili

19

DAVLYATOVA ELVIRA MURADOVNA 2

American journal of social and humanitarian research

2022-yil, 20-22 betlar

Foreign Language Inclusions in the Field of Computer Games and Technologies in the Modern Uzbek Language

Ingliz tili

20

DAVLYATOVA ELVIRA MURADOVNA 3

Web of scientist: International scientific research journal

2022-yil, 202-206 betlar

The problem of studing ergonims in linguistics

Ingliz tili

21

DAVLYATOVA ELVIRA MURADOVNA 4

Web of scientist: International scientific research journal

2022-yil, 1167-1169 betlar

Features of the functioning of the borrowed vocabulary in the texts of the British media

Ingliz tili

22

DAVLYATOVA ELVIRA MURADOVNA 5

Молодой ученый

2022-yil, 277-279 betlar

Особенности функционирования иноязычных вкраплений в современных СМИ Узбекистана (в сфере туристической индустрии)

Rus tili

23

DJABBAROVA SHOIRA BALTAYEVNA

Central asian journal of theoretical
and applied sciences

2022-yil, 7-8 betlar

Barbarisms and Exotisms as a Special Type of Non-Equivalent
Vocabulary

Ingliz tili

24

HAYDAROVA KAMOLA DAVRANOVNA

Berlin Studies. Transnational Journal of Science and Humanities. Philological sciences. – Berlin, Germany

2022-yil, 75–78 betlar

Walnut and its lexemas in turkish languages

Ingliz tili

25

KATTABOYEVA MUBORAK NURMAXAMMAD QIZI 1

Eurasian journal of academic research

2022-yil, 111-115 betlar

Цифровизация и информатизация иноязычного образования как условие подготовки студентов факультета иностранных языков к профессиональной деятельности

Rus tili

26

KATTABOYEVA MUBORAK NURMAXAMMAD QIZI 2

Новости образования: исследование в XXI веке

2022-yil, 827-832 betlar

Models of virtual learning environment in teaching English as a foreign language

Ingliz tili

27

MARDONOVA RA’NO OCHILDIYEVNA 1

Analytical Journal of Education and Development

2022-yil, 46-48 betlar

Boshlang’ich sinflarda ingliz tili talaffuziga o’rgatishdagi qiyinchiliklar

O‘zbek tili

28

MARDONOVA RA’NO OCHILDIYEVNA 2

Educational research in universal sciences

2022-yil, 239-242 betlar

Эпитет и лексико-грамматическая сочетаемость
между прилагательными

Rus tili

29

NAZAROVA ZIYODA KATTAYEVNA 1

An International Multidisciplinary Research Journal

2022-yil , 645-650 betlar

Interaction of different language cultures in teaching educational disciplines in foreign and native languages

Ingliz tili

30

NAZAROVA ZIYODA KATTAYEVNA 2

European Journal of Innovation in Nonformal Education

2022-yil, 154-|156 betlar

Factors of Orientation of Students to the Teaching Profession

Ingliz tili

31

NAZAROVA ZIYODA KATTAYEVNA 3

International scientific research conference

2022-yil, 10-15 betlar

Teaching phrasal verbs in English classes

Ingliz tili

32

SARIYEVA ZAMIRA RAVILEVNA 1

Евразийский Научный Журнал

2022-yil, 69-73 betlar

Comparison of semantic aspects of pronouns in English, Russian and Uzbek languages

Ingliz tili

33

SARIYEVA ZAMIRA RAVILEVNA 2

Евразийский Научный Журнал

2022-yil, 73-77 betlar

Semantic categories of interrogative pronouns

Ingliz tili

34

SARIYEVA ZAMIRA RAVILEVNA 3

Евразийский Научный Журнал

2022-yil, 77-80 betlar

Asymmetry in English, Russian and Uzbek pronouns

Ingliz tili

35

TO‘RAYEVA GO‘ZAL XUDOYNAZAROVNA 1

Analytical Journal of Education and Development

2022 yil, 31-36 betlar

Creation of an Educational Environment for an E-Textbook

Ingliz tili

36

TO‘RAYEVA GO‘ZAL XUDOYNAZAROVNA 2

Journal of Pedagogical Inventions and Practices

2022 yil, 46-49 betlar

Modern Theoretical Approaches to Teaching Foreign Language

Ingliz tili

37

TO‘RAYEVA GO‘ZAL XUDOYNAZAROVNA 3

Eurasian journal of academic research

2022 yil, 1006-1008 betlar

Using the case studies in foreign language
acquisition through sociolinguistic competence

Ingliz tili

38

TO‘RAYEVA GO‘ZAL XUDOYNAZAROVNA 4

Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS)

2022 yil,
1170-1173 betlar

The role of game activity in teaching foreign languages

Ingliz tili

39

TADJIYEVA MASTURA FAYZULLAYEVNA 1

Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities ISSN 2749-0866
Philological sciences

2022-yil,
244-249 betlar

Comparative analysis of phraseological units of the concept "love" in the English and Uzbek languages

Ingliz tili

40

TADJIYEVA MASTURA FAYZULLAYEVNA 2

International Journal of
Development and Public Policy (IJDPP)

2022-yil,
37-42 betlar

A Pragmatic Analysis of Love Expression in the Notebook by Nicholas
Sparks

Ingliz tili

41

TURDIYEVA NARGIZA ESHDAVLATOVNA

Miasto Przyszlosci

2022-yil, 111-114 betlar

She'riyat va she'riy tarjima.

O‘zbek tili

42

TURAYEVA UMIDA SHUXRATOVNA

International Journal of Development and Public Policy

2022-yil, 79-84-betlar

Issues of Synonymy and Polysemy in Legal Terminology (On the Example of English and Uzbek Legal Terms)

Ingliz tili

43

TEMIROVA HAYOTXON BAYRAMALI QIZI 1

Научный импульс: научный журнал.

2022-yil, 241-244 betlar

English pronunciation of Uzbek learners

Ingliz tili

44

TEMIROVA HAYOTXON BAYRAMALI QIZI 2

Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development

2022-yil, 454-464 betlar

Negative impact of local dialects on English pronunciation

Ingliz tili

45

TEMIROVA HAYOTXON BAYRAMALI QIZI 3

Web of scientist: International scientific research journal

2022-yil, 421-433 betlar

Negative impact of local dialects on English pronunciation – in the eyes of the world scientists

Ingliz tili

46

TEMIROVA HAYOTXON BAYRAMALI QIZI 4

образование и наука в XXI веке

2022-yil, 479-485 betlar

Typology of English pronunciation mistakes of Uzbek people

Ingliz tili

47

TOSHPULATOVA MEXRINISO KILICHEVNA 1

Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development

2022-yil, 340-346 betlar

Corpus-based materials: grammar teaching with corpus

Ingliz tili

48

TOSHPULATOVA MEXRINISO KILICHEVNA 2

Web of scientist: International scientific research

2022-yil, 1200-1205 betlar

Impacts of language corpus in vocabulary development of English language learners

Ingliz tili

49

URAKOVA SHOIRA TURSUNPULATOVNA 1

EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

2022-yil, 382–386 betlar

The category of gradation in English linguistics

Ingliz tili

50

URAKOVA SHOIRA TURSUNPULATOVNA 2

International Bulletin of Applied Science and Technology

2022-yil, 125-127 betlar

The phenomenon of Graduonymy in Uzbek language linguistics

Ingliz tili

51

URAKOVA SHOIRA TURSUNPULATOVNA 3

Web of Scientist: International Scientific Research Journal

2022-yil, 5-8 betlar

Use of Graduonymic words in Uzbek-English parallel corpora

Ingliz tili

52

URAKOVA SHOIRA TURSUNPULATOVNA 4

Journal is organized by INNOVATIVE SCIENCE PUBLISHING

2022-yil, 35-36 betlar

Possibilities of using Graduonymic Words in Uzbek-English Parallel Corpora

Ingliz tili

53

URAKOVA SHOIRA TURSUNPULATOVNA 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE LEARNING AND APPLIED LINGUISTICS

2022-yil, 6-8 betlar

Principles of Formation of Graduonymic Word Base in Uzbek-English Parallel Corpora

Ingliz tili

54

XODJIMURATOVA UGULOY KODIR QIZI 1

Международный научный журнал

2022-yil, 1865–1867 berlar

Lexical means of expressing expression in the speech of an English teacher

Ingliz tili

55

XODJIMURATOVA UGULOY KODIR QIZI 2

Международный научный журнал

2022-yil, 1861–1864 betlar

The role of active learning methods in preparing future managers for intercultural interaction

Ingliz tili

56

XODJIMURATOVA UGULOY KODIR QIZI 3

Eurasian journal of academic research

2022-yil, 111–115 betlar

Цифровизация и информатизация иноязычного образования как условие подготовки студентов факультета иностранных языков к профессиональной деятельности

Rus tili

57

XODJIMURATOVA UGULOY KODIR QIZI 4

IInternational journal of integratededucation

2022-yil, 138-140 betlar

Linguostylistic and genre features of diplomatic documents of the modern era

Ingliz tili

Ingliz tili o'qitish metodikasi kafedrasida reytingni aniqlash yilida

Respublika ilmiy jurnallaridagi (OAK ro‘yxatidagi) ilmiy maqolalar haqida

M A ’ L U M O T

Т/р

Mualliflar (Ism Familiya, Otasining ismi)

Jurnal nomi

Jurnal nashr etilgan yil va oyi (2022 yil)

Maqola nomi

Maqola qaysi chet tilida topshirilgan

1

BAHRIDDINOVA YULDUZXON BAHRIDDIN QIZI

Til va adabiyot ta'limi

2022-yil, 39-41-betlar

Ingliz va o'zbek tillaridagi fitonim komponentli frazeologik birliklarning antonimik va sinonimik xususiyatlari

O‘zbek tili

2

DAVLYATOVA ELVIRA MURADOVNA 1

Electronic journal of actual problems of modern science, education and training

2022-yil, 76-80-betlar

The role of foreign language inclusions in the English language press of the tourism industry in Uzbekistan

Ingliz tili

3

DAVLYATOVA ELVIRA MURADOVNA 2

Electronic journal of actual problems of modern science, education and training

2022-yil, 63-66 betlar

Propositional role of foreign language LEXICS in mass
media

Ingliz tili

4

DAVLYATOVA ELVIRA MURADOVNA 3

Central Asian journal of literature,
philosophy and culture

2022-yil, 195-197-betlar

Кросскультурный Анализ Иноязычных Заимствований В Русском И
Узбекском Языках

Rus tili

5

DAVLYATOVA ELVIRA MURADOVNA 4

Science and education

2022-yil, 2097-2102-betlar

Теоретические проблемы интерпритации термина «Безэквивалетная лексика» в
лингвистике

Rus tili

6

HAYDAROVA KAMOLA DAVRANOVNA 1

Xorazm Ma’mun akademiyasi axborotnomasi: ilmiy jurnal

2022-yil, 196–199 betlar

O’zbek, rus va ingliz tillarida o’rik – abrikos – apricot leksemasining tadqiqi

Ingliz tili

7

HAYDAROVA KAMOLA DAVRANOVNA 2

Tafakkur ziyosi

2022-yil, 125-128 betlar

O’zbek, rus va ingliz tillarida anor so’zining lingvokulturologik tahlili

O‘zbek tili

8

MAVLANOVA GULNIGOR BAXRIDDIN QIZI

Til va adabiyot ta'limi

2022-yil, 52-54-betlar

XIX-asr oxiri XX – asr boshlarida yaratilgan ingliz va o‘zbek adabiyotlarida davr ruhiyati

O‘zbek tili

9

MUSTAFAYEVA NILUFAR ULASHOVNA 1

UzMU xabarlari

2022-yil, 111-114. betlar

Hickey method with a multisensory approach to the elimination of difficulties in the development of written speech competence in English

Ingliz tili

10

MUSTAFAYEVA NILUFAR ULASHOVNA 2

NamDU ilmiy axborotnomasi

2022-yil, 586-591 betlar

Хорижий тилларни ўргатишда ёзув саводхонлик даражасини ривожлантириш техникалари

O‘zbek tili

11

MUSTAFAYEVA NILUFAR ULASHOVNA 3

Tafakkur ziyosi

2022-yil, 135-138 betlar

Ingliz tilini xorijiy til sifatida o’rgatishda differensial yondashuv

O‘zbek tili

12

TADJIYEVA MASTURA FAYZULLAYEVNA 1

UzMU xabarlari

2022 -yil, 277-279 betlar

Olamning lisoniy manzarasida “muhabbat/ love” kontseptining ifodalanishi (ingliz va o’zbek tillari asosida)

O‘zbek tili

13

TADJIYEVA MASTURA FAYZULLAYEVNA 2

Xorazm Ma’mun akademiyasi axborotnomasi

2022-yil, 47-48 betlar

Muhabbat” konseptining ingliz va o‘zbek frazeologiyalarida aks etishi

O‘zbek tili

14

TOSHPULATOVA MEXRINISO KILICHEVNA 1

O‘zMU xabarlari

2022-yil, 211-215 betlar

Til o‘qitishda korpusga asoslangan yondashuvga oid tadqiqotlar sharhi

O‘zbek tili

15

TOSHPULATOVA MEXRINISO KILICHEVNA 2

Tafakkur ziyosi

2022-yil, 349-353 betlar

Ingliz tilini o‘qitishda korpusga asoslangan vazifalar tavsifi

O‘zbek tili

16

TURAYEVA UMIDA SHUXRATOVNA 1

Ilm sarchashmalari

2022, 5-son, 161-163-betlar

Semantik usul bilan yasalgan yuridik terminlar

O‘zbek tili

17

TURAYEVA UMIDA SHUXRATOVNA 2

Xorazm Ma’mun akademiyasi axborotnomasi

2022, 7-son, 48-50-betlar

Yuridik tilning o`ziga xos hususiyatlari

O‘zbek tili

 

Ingliz tili o'qitish metodikasi kafedrasida hisob yilida xorijiy oliy ta’lim muassasalari bilan xalqaro konferensiyalar, seminarlar, ilmiy yoki o‘quv loyihalarda talabalar va o‘qituvchilar ishtirok etishi xaqidagi

M A ’ L U M O T

 

Xamkorlik dasturiga asos bo‘luvchi hujjat nomi va imzolangan sanasi*

F.I.SH. (alfavit tartibida to‘liq yoziladi).

Xorijiy davlat va OTM nomi

Ta’lim yo‘nalishi (mutaxassislik) nomi

Xorijiy va xamkorlikda bajarilayotgan loyixalar nomi

Xalqaro xorijiy konferensiya va seminarlar nomi

 
 
 

1

Termiz, 18-19-noyabr

BAHRIDDINOVA YULDUZXON BAHRIDDIN QIZI

Termiz davlat universiteti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Ingliz va o'zbek tillaridagi fitonim komponentli frazeologik birliklarning leksik-semantik xususiyatlari

Ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda xorijiy tillarni o'qitishdan samarali foydalanish masalalari

 

2

Termiz, 25-26-mart

DAVLYATOVA ELVIRA MURADOVNA 1

Termiz davlat pedagogika instituti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Проблемы терминологического обозночения иноязычной лексики в современной лингвистика

Сборник материалов международной научно-практической конференции "Традиции и инновации в изучении и преподовании языков"

 

3

Termiz, 18-19-noyabr

DAVLYATOVA ELVIRA MURADOVNA 2

Termiz davlat universiteti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Сложеные иноязычные слова медийных текстав интернета

Ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda xorijiy tillarni o'qitishdan samarali foydalanish masalalari

 

4

Termiz, 18-19-noyabr

DAVLYATOVA ELVIRA MURADOVNA 3

Termiz davlat universiteti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Проблема функцинирования иноязычных вкраплений в прессе Узбекистана (на материале Туристической индустрии)

Ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda xorijiy tillarni o'qitishdan samarali foydalanish masalalari

 

5

Termiz, 18-19-noyabr

DAVLYATOVA ELVIRA MURADOVNA 4

Termiz davlat universiteti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Родь иноязычной лексики в Британской прессе

Ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda xorijiy tillarni o'qitishdan samarali foydalanish masalalari

 

6

Termiz, 18-19-noyabr

DAVLYATOVA ELVIRA MURADOVNA 5

Termiz davlat universiteti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Проблемы перевода кулинаронимов в английком, русском и узбекском языках

Ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda xorijiy tillarni o'qitishdan samarali foydalanish masalalari

 

7

Termiz, 18-19-noyabr

DAVLYATOVA ELVIRA MURADOVNA 6

Termiz davlat universiteti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Футбол как объект наминации

Ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda xorijiy tillarni o'qitishdan samarali foydalanish masalalari

 

8

Kazan, 6-4-7-dekabr

DAVLYATOVA ELVIRA MURADOVNA 7

Казанский федеральный университет

 

Синтагматические связи иноязычной лексики в тематических группах на материале российских м узбекистанских медиа

Научное наследие В.А.Богородицкого и современный вектор иследований Казанской лингвистической школы

 

9

Termiz, 18-19-noyabr

HAYDAROVA KAMOLA DAVRANOVNA 1

Termiz davlat universiteti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Ingliz, rus va o’zbek tillarida o’rik leksemasining lingvokulturologik tahlili

Ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda xorijiy tillarni o'qitishdan samarali foydalanish masalalari

 

10

Россия, 31 октябрь

HAYDAROVA KAMOLA DAVRANOVNA 2

Россия Чебоксар ноучно-иследовательский институт педогогики и психологии

 

Linguistic and cultural perspectives on English and Uzbek languages

Общество: научно-образователный потенциал развития (идеи, ресурсы, решения)”. ХХИ международной научной конференция

 

11

Termiz, 18-19-noyabr

MAVLANOVA GULNIGOR BAXRIDDIN QIZI

Termiz davlat universiteti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Ingliz va O’zbek adabiyotida “ayol” obrazining milliy-madaniy xususiyatlari (A.Qodiriy “O’tkankunlar” va V.Vulf “MRS. Dalloway” romanlari misolida)

Ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda xorijiy tillarni o'qitishdan samarali foydalanish masalalari

 

12

Toshkent, 19 oktyabr

MARDONOVA RA’NO OCHILDIYEVNA 1

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o’zbek tili va adabiyoti universiteti

 

EPITET AND LEXICO-GRAMMATICAL COMPATIBILITY BETWEEN
ADJECTIVES

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o’zbek tili va adabiyoti universitetida “ O’zbek tili taraqqiyoti va xalkaro xamkorlik masalalari” Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

 

13

Владимир, 22 ноябрь

MARDONOVA RA’NO OCHILDIYEVNA 2

Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

 

Эпитет и прилагальтельное в литературе

МИР – ЯЗЫК – ЧЕЛОВЕК
МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

 

14

Termiz, 18-19-noyabr

MARDONOVA RA’NO OCHILDIYEVNA 3

Termiz davlat universiteti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Defining an epithet

Ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda xorijiy tillarni o'qitishdan samarali foydalanish masalalari

 

15

Tashkent. 11 April

MUSTAFAYEVA NILUFAR ULASHOVNA 1

Webster University

 

Overcoming language difficulties in learning and teaching English

Webster University International Conference

 

16

Россия, 20 январь

MUSTAFAYEVA NILUFAR ULASHOVNA 2

В.Г.Пенза

 

Методология развития уровня писменной грамматности при обучении иностранным языкам

Международные научные иследования актуальные вопросы достижения инновации

 

17

Termiz, 18-19-noyabr

NAZAROVA ZIYODA KATTAYEVNA 1

Termiz davlat universiteti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

The of conpect checking questions in asessing studeents understanding

Ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda xorijiy tillarni o'qitishdan samarali foydalanish masalalari

 

18

Termiz, 18-19-noyabr

NAZAROVA ZIYODA KATTAYEVNA 2

Termiz davlat universiteti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Problems in teaching foreing languages

Ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda xorijiy tillarni o'qitishdan samarali foydalanish masalalari

 

19

Termiz, 18-19-noyabr

SARIYEVA ZAMIRA RAVILEVNA

Termiz davlat universiteti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Comparison of sentence structure with possessive pronouns in English, Uzbek and Indonesian languages

Ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda xorijiy tillarni o'qitishdan samarali foydalanish masalalari

 

20

Termiz, 18-19-noyabr

TADJIYEVA MASTURA FAYZULLAYEVNA 1

Termiz davlat universiteti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Ingliz va o’zbek tillari nutq vaziyatida hissiy va baholovchi murojaatlarning ifodalanishi

Ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda xorijiy tillarni o'qitishdan samarali foydalanish masalalari

 

21

Samarqand,5-6 may

TADJIYEVA MASTURA FAYZULLAYEVNA 2

Samarqand chet tillar instituti

 

Ingliz tili frazeologik birliklarida muhabbat kontseptining metaforik ifodalanishi

Инсоният руҳий маданият олами: тил, адабиёт, санъат халқаро илмий-амалий конференция материаллари

 

22

Toshkent, 5 aprel

TADJIYEVA MASTURA FAYZULLAYEVNA 3

O'zbekiston milliy universiteti

 

Muhabbat haqidagi ingliz va o’zbek maqollarining semantik xususiyatlari

International Scientific and Practical Conference "MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS II"

 

23

Termiz, 18-19-noyabr

TO‘RAYEVA GO‘ZAL XUDOYNAZAROVNA 1

Termiz davlat universiteti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Potential of active methods in teaching a foreign language to a philology students

Ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda xorijiy tillarni o'qitishdan samarali foydalanish masalalari

 

24

Daniya, sentyabr

TO‘RAYEVA GO‘ZAL XUDOYNAZAROVNA 2

 

 

Integrative approach in the systematization and organization of the educational process

Pedagogical sciences and teaching methods international conference

 

25

Termiz, 18-19-noyabr

TEMIROVA HAYOTXON BAYRAMALI QIZI

Termiz davlat universiteti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Negative impect of local dialects on English pronunciation - in the eyes of worls scientists

Ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda xorijiy tillarni o'qitishdan samarali foydalanish masalalari

 

26

Termiz, 18-19-noyabr

URAKOVA SHOIRA TURSUNPULATOVNA

Termiz davlat universiteti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Градуальность как лингвистическое явление

Ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda xorijiy tillarni o'qitishdan samarali foydalanish masalalari

 

Foydali Havolalar

Yangiliklar

Joriy yilning 1-7-may kunlari Boysun tumanida bo‘lib o‘tadigan “Boysun bahori“ xalqaro folklor festivaliga qizg‘in hozirlik ko‘rilmoqda.

  • 2024-04-21
  • 23

Ushbu xalqaro festival doirasida Termiz davlat universitetiga ajratilgan pavilionda ham tadbirlarni yuqori saviyada o'tkazish uchun universitet jamoasi tomonidan tayyorgarlik ishlari jadal sur'atlarda amalga oshirilmoqda.

Batafsil

“Maxtumquli Firog‘iy - do‘stlik kuychisi” mavzuiga bag‘ishlangan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

  • 2024-04-20
  • 97

Termiz davlat universitetida Buyuk turkman shoiri va mutafakkiri Maxtumquli Firog‘iyning 300 yillik tavalludiga bag‘ishlangan “Maxtumquli Firog‘iy - do‘stlik kuychisi” mavzuiga bag‘ishlangan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo‘lib o‘tdi.

Batafsil

Faxriy mehmonlar Termiz arxeologiya muzeyida boʻlishdi

  • 2024-04-20
  • 20

Anjuman doirasida Turkmanistonning Oʻzbekiston Respublikasidagi Favqulodda va Muxtor Elchisi Shodurdi Meredev Markaziy Osiyoda yagona hisoblangan Termiz arxeologiya muzeyida boʻlib, bu yerda saqlanayotgan eksponatlar bilan yaqindan tanishdi.

Batafsil