Transport tizimlari va inshootlari kafedrasi

138

KAFEDRA MUDIRI :

Qo’ziyev Abdimurot O’roqovich

Qabul vaqti: Haftaning barcha ish kunlari 9 00 – 12 00
Telefon: +998915811324
Telegram: +998915811324

KAFEDRA TARIXI:

Termiz davlat universiteti rektorining 2018-yil avgustdan Texnika fakulteti strukturasiga o‘zgartirish kiritilib, Yer usti transport tizimlari kafedrasi undan ajralib chiqib fakultet nomi Arxitektura va qurilish fakulteti deb nomlandi, Yer usti transport tizimlari kafedrasi Transport tizimlari va inshootlari nomi bilan faoliyat olib bormoqda. Transport tizimlari va inshootlari kafedrasi mudiri etib texnika fanlari nomzodi, dots. Kuziyev Abdimurot Uroqovich saylandi.

Transport tizimlari va inshootlari kafedrasida asosiy shtatda 12 nafar professor-o‘qituvchi bo‘lib, shulardan 1 nafari texnika fanlari doktori, dotsent, 1 nafari texnika fanlari falsafa doktori (PhD), 2 nafari ilmiy darajaga ega bo‘lmagan katta o‘qituvchi va 8 nafari o‘qituvchi lavozimlarida faoliyat ko‘rsatishmoqda.

Kafedrada asosiy shtatda faoliyat olib borayotgan pedagog-xodimlarning 8 nafari 27 yoshgacha bo‘lib, kafedraning o‘rtacha yoshi 40,2 ni tashkil etadi. Bu esa kafedraning ilmiy salohiyatini oshirish imkoniyatining mavjudligini anglatadi.

KAFEDRADA OQITILADIGAN YO‘NALISHLAR:

Bakalavriat:

5340500 – Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish.

5620100 - Transport logistikasi (avtomobil transporti).

Magistratura:

70712509-Intellektual transport tizimlari

KAFEDRADA O‘QITILADIGAN FANLAR:

Bakalavriat:

· Transport iqtisodiyoti va menejment

· Avtomobillarda tashish jarayonlarini modellashtirish

· Yo‘l xarakatini tashkil etish

· Shaxar transport tizimini rejalashtirish

· Tashish jarayonini boshqarishning intellektual tizimlari

· Multimodal tashuvlar texnologiyasi

· Transport tizimlarini boshqarish

· Xalqaro logistik xizmatlar tizimi

· Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish

· Beton va temir-beton texnologiyasi

· Korxonalarda tayyorlangan qurilish konstruktsiyalari

· Pardozlash va issiqlik izolyatsiya materiallari

· t.f. Zamonaviy qurilish materillari texnologiyasi

· Qurilish materiallari texnologiyasida jarayon va apparatlar

· t.f. Yig‘ma temirbeton korxonalarini loyihalash

Magistratura:

· Maxsus fanlarni oʻqitish metodikasi

· Transport oqimini modellash va simulyatsiyalash

· Yoʻl xarakatini boshqaririshning intellektual tizimlari

· Jamoat transportini rejalashtirish va loyihalash

· Transportni rejalashtirish va oqimni boshqarish asoslari

· t.f. PTV ва VISSIM dasturini o‘rganish asoslari

KAFEDRADA OLIB BORILAYOTGAN ILMIY ISHLAR

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga oid dasturlar va elektron ma’lumotlar bazalari uchun olingan guvohnomalar, mualliflik huquqi bilan himoya qilinadigan turli materiallar:

 1. Jalilov E.E.: Transport logistikasi fanidan elektron o‘quv qo‘llanma yaratish.
 2. Kuziyev A. Hududdagi yuk oqimlarini transport tarmog‘ida optimal taqsimlash va ularni rivojlantirish uslubiyoti.

INNOVATSION G‘OYALAR VA ISHLANMALAR BORASIDA BAJARILAYOTGAN ISHLAR

Kafedrada Surxondaryo viloyati innovatsiya faoliyati va texnologiyalar transferi markazi hamkorligida № Ot-atex-2018-352–sonli “Hudud transport tarmog‘ini optimal rivojlantirish va istiqboldagi yuk oqimlarini samarali o‘zlashtirishda logistik tamoyillarni keng qo‘llash” ilmiy-amaliy loyiha bo‘yicha 2018-2020 yillarda ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan.

Xalqaro hamkorlik va chet el bilan ilmiy aloqalar asosida erishilgan natijalar

Kafedra ERASMUS+dasturi asosida 586292-ERR-1-2017-1-RL-E’’KA2-CBHE-J’ “Intelligent Transport Systems: New ICT based Master”s Curricula in Uzbekistan” (“Intellektual transport tizimlari: O‘zbekistonda yangi axborot kommunikatsion texnologiyalarga asoslangan magistratura yo‘nalishi”) loyihasi doirasida 2018-2021 yillarda tadqiqot ishlari olib borilgan.

KAFEDRADA OLIB BORILAYOTGAN ILMIY-USLUBIY ISHLAR

ILMIY MAQOLALAR

Umbarov I.A.

 1. Effects of Different Factors on the Kinetics of Modification of Polysilicic Acids with Ethanolamine. International Journal of Engineering Trends and Technology Volume 70 Issue 8, 447-452, August 2022 ISSN: 2231 – 5381 / https://doi.org/10.14445/22315381/IJETT-V70I8P245 https://ijettjournal.org/Volume-70/Issue-8/IJETT-V70I8P245.pdf
 2. Полисиликaт кислотaнинг моноэтaнолaмин билaн модификaциялaниш тезлигигa турли омиллaрнинг тaъсирини ўргaниш. KOMPOZITSION MATERIALLAR Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali №1/2022. 220-223 бет.
 3. OBTAINING NEW SORBENTS BY POLYVINYL CHLORIDE. International Engineering Journal For Research & Development Vol.6 Issue http://iejrd.com/index.php/%20/article/view/2249/2071 file:///C:/Users/Admin/Downloads/2249-Article%20Text-3853-4105-10-20210709.pdf

Kuziyev A.U.

1. Improving the quality of passenger service in city public transport. INTERNATIONAL BULLETIN OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY. -Volume 2, Issue 12, December, 157-161 page, 2022-yil. ISSN: 2770-9124

2. IMPROVEMENT OF QUALITY INDICATORS OF PUBLIC TRANSPORT SERVICES. INTERNATIONAL BULLETIN OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY. -Volume 2, Issue 12, December, Pg. 79-84, 2022-yil. ISSN: 2770-9124

3. Tранспорт тармоғида оптимал тақсимлаш ва уларни ривожлантириш. Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallar to‘plami, Termiz, 2022 . -Termiz, 2022, 96-100 б., 2022-yil.

4. Hudud ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga transport tarmog‘i holatining ta’siri. INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR. -Vol.50, No. 2, 2023, 63-72, 2023-yil. ISSN 2181-4732

5.FORECASTING THE PROSPECTIVE VOLUME OF CARGO TRANSPORTATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT NETWORK. Scientific and Technical Journal Namangan institute of Enginering and technology. -Vol. 8, Issue 2, pg. 246-252, 2023-yil. ISSN 2181-8622

6. Application of multimodal transportation in the development of future flows of the region. AIP Conference Proceedings. -060027-1-060027-8, 2023-yil. doi.org/10.1063/5.0134950

7. Development of rational routes in the transmission of small batch cargo/ International Scientifik Research Juornal ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 2, Feb., 2022.

8. Methodology of development of the regional road network/ International Scientifik Research Juornal ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 5, May., 2022. https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/1638/1539

9. Transport tarmog‘i holatining hudud ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta’siri/“Logistika va iqtisodiyot” ilmiy elektron jurnal, №3, 2022.-308-314. file:///C:/Users/User/Downloads/Telegram%20Desktop/Maqolalar_2022_3_soni.pdf

10. Hudud avtomobil yo‘l tarmog‘ini rivojlantirish metodikasi/ Innovatsion texnologiyalar/Innovative technologies/. №3, 2022.-59-65 b.

11. Optimal Distribution of Cargo Flows in the Multi-Network of Road and Rail Transport. Eurasian Journal of Engineering and Technology. -Volume 12| November, 2022, pg. 40-46, 2022-yil. ISSN: 2795-7640

Abdumo’minov O.R.

 1. Murakkab qorishmalar asosida devorbop keramik plitkalar ishlab chiqarish texnologiyasi. Международный научный журнал «Научный импульс» №9(100), Част 3, апреля 2023
 2. Murakkab qorishmalar asosida devorbop keramik plitkalar ishlab chiqarish texnologiyasi. Образование наука и инновационные идеи в мире. Выпуск журнала №-20, часть-5, Май-2023. http://www.newjournal.org/
 3. Prospects for construction materials production. Volume 3, Issue 6, June 2023. International Bulletin of engineering and technology.ISSN:2770-9124
 4. The effect of chemical additives on the hardening of putsolan Portland cement. American Journal of Pedagogical and Educational Research.. Volume 13, June 2023. ISSN:(E)2832-9791. www.americanjournal.org
 5. Features Of The Structure Formation Of A Filling Mixture Based On Industrial Waste. Published: May 31, 2021 |Pages: 150-155 Doi: https://doi.org/10.37547/tajet/Volume03Issue05-21
 6. Effect of complex additional and flying ash on cement properties. galaxy international interdisciplinary research journal (giirj) issn (e): 2347-6915 vol. 9, issue 12, dec. (2021).
 7. Economic efficiency of rational use of secondary. resources. European Scholar Journal (ESJ) Available Online at: https://www.scholarzest.com Vol. 3 No.3, March 2022 ISSN: 2660-5562.
 8. Efficient use of local waste in the production of building materials. in Volume 3, Issue 8 of Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS) Aug., 2022. ISSN: 2776-0979,

Muratov A. X.

 1. Statement and Mathematical Model of the Problem of General Service in the Transportation of Cargo by Motor Vehicle. European multidisciplinary journal of modern science. Volume:6, 2022-05-05, 288-291 РР. https://emjms.academicjournal.io/index.php/emjms/article/view/392
 2. Қурилиш объектларига сочилувчан юкларни автотранспортда етказиб беришни такомиллаштириш. Journal of technical research and innovation. issn onlayn 2181-2217.
 3. Avtotransport vositalarida sochiluvchan qurilish yuklarni tashish samaradorligini baholash. Surxondaryoda ilm va fan. № 1(06) 2022-yil. 44-49 б. https://tersu.uz №4, 16-22 б. https://iric.uz.

Turapov F.X.

 1. Study of the physical-mechanical properties of foam-concrete. American Journal of Research in Humanities and Social Sciences ISSN(E):2832-8019 Volume 14, July 2023. www.americanjournal.org
 2. Production of insulation boards based oncrushed cotton and cement. American Journal Pedagogical and Educational Research. ISSN(E):2832-9791 Volume 12, May 2023
 3. The study of physical and mechanical properties of construction gypsum and its study on the construction. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. 2020
 4. Sement asosidagi ko‘pik betonning fizik-mexanik xossalariga kimyoviy kompleks qo‘shimchaning ta’siri tadqiqi. Архитектура. Қурилиш. Дизайн журнали (қурилиш соҳаси бўйича). 2021
 5. Effect of chemical additive "betonstrong-17" on the
  mechanical properties of concrete. International Engineering Journal For Research & Development 2020.Vol. 5 Issue 7.
 6. Features Of The Structure Formation Of A Filling Mixture Based On Industrial Waste. The American Journal of Engineering and Technology, 2021.3(05), 150-155.

Eshquvatov E. B.

 1. Аэродромларни лойихалаш қуриш эксплутация қилиш фанидан дарслик. Cover imaqe: WWW. Ingamaqe. Com ISBN: 978-620-0-62463-5. 2022 yil 17 –mart O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan litsenziya 106-441 vazir –A . Toshqulov.
 2. Qurilish materiallari va buyumlari fanidan darslik. https://novateurpublication.com/index.php/np/catalog/book/134 Novateur Publication (https://novateurpublication.com/index.php/np/catalog/book/134) building materials and items.
 3. Asian journal of mathematical theory and
  computer sciences. http://centralasianstudies.org/index.php/CAJMTCS Volume: 02 Issue: 03 | March 2021 ISSN: 2660-5309 © 2021, cajmtcs | central asian studies www.centralasianstudies.org ISSN: 2660-5309 | 10 Строительство Дорог С Цементабетонным Покрытием 128b.
 4. Betonlarning nanostrukturasi. “journal of innovationsin scientific and educational resarch”volume 1, issue 1. Google Schol , Researchbib Akademic resource index 165 bet. 5. Ejlss. european jurnal of life safitiy and stablitiy jurnaliga. “Physical Propertes of High Performance Concrete on Base Wollastonite” Vol .11 (2021) december of european jurnal of life safitiy and stablitiy issn 2660-9630 impact Fastor: 7.824 101-105 be

Abduraximov А. А.

1. STUDY OF PRODUCTION OF LIGHTWEIGHT CONCRETES BASED ON EXPANDED CLAY. American Journal of Pedagogical and Educational Research

ISSN (E): 2832-9791| Volume 13, | June, 2023 https://americanjournal.org/index.php/ajper/article/view/942

2. THE EFFECT OF CHEMICAL ADDITIVES ON THE HARDENING OF PUTSOLAN PORTLAND CEMENT. American Journal of Pedagogical and Educational Research ISSN (E): 2832-9791| Volume 13, | June, 2023 https://americanjournal.org/index.php/ajper/article/view/1003

3. Central asian tournal of theoretical and appleied scinences Volume: 02 Issue: 11 | Nov 2021 ISSN: 2660 5317 pp. http://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/264/246

4. Asian Journal of Multidimensionl Research composition and properties of special solutions ssn:2278:4853 vol 10.issul 10.october, 2021 Impact factor: 977-982 pp. Sjif 2021=7.699 https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ajmr&volume=10&issue=10&article=119

5. Calaxy international interdisciplinariy reserch journal in the use of filler mixture assessment of the current status vol 9 no12 (2021) Iso 9001-2015 Impact Factor 7.472 https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/721 467-470

6. Texas Journal of Multidisciplinary Use Of Copper Smeling Stones in The Production of Filler Mixtures Issn no 2770-0003 12–12 -2021. 117-120 pp. https://zienjournals.com/index.php/tjm/article/view/397

7. An Amerikan scientific Journd Zien journd Economic Efficieney and Solying Environmental problems in the :Republic of Uzbekistan in the Mining of Mineroks volume 6 march Issn (online) :2769-

Suyunov O.D.

 1. Jamoat transportlari harakatini tashkil etishda intellektual tizimlarning ahamiyati “transport tizimlariga innovatsion texnologiyalarni joriy etish istiqbollari” mavzusidagi respublika miqyosida ilmiy-texnik anjumani. -22-26 sahifa, 2023-yil.
 2. MODELING AND EVALUATION OF INTERSECTIONS IN TERMEZ USING MODERN SOFTWARE. International Journal of Education, Social Science & Humanities.. -Volume-11| Issue-6| 2023 , 2023-yil. https://doi.org/10.5281/zenodo.8052433
 3. The problem of delivery of cotton raw flows through minimum cost transportation. INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY. -Volume 3, Issue 4, April, Pg. 328-332, 2023-yil. ISSN: 2750-3402
 4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШДА ХОРИЖ ТАРИБАСИ. “TRANSPORT TIZIMLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi RESPUBLIKA MIQYOSIDA ILMIY-TEXNIK ANJUMANI. -52-56 sahifa, 2023-yil.
 5. Harakat xavfsizligini ta’minlashda intellektual transport tizimini joriy etish. АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИДА ИНСОН ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРИ. -«ТДТУ», 2023. 366 стр., 2023-yil.
 6. AVTOMOBIL TRANSPORTIDA TASHISH JARAYONINI MONITORING QILISH UCHUN SUN’IY YO‘LDOSH TIZIMLARI. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. -45-49, 2023-yil. 10.5281
 7. YUK TASHISHDA GLONАSS/GPS TIZIMLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. -Volume 3 Issue 2, Part 3 February 2023, 120-124 bet, 2023-yil. ISSN 2181-2020

Ziyadullayeva M.I.

 1. Physical and mechanical properties of marble quarry waste and white cement. ISSN(E):2832-9791, Volume 13, June 2023 www.americanjournal.org
 2. Production of expanded polystyrene based on local raw materials. American Journal of Pedagogical and Educational Research. ISSN(E):2832-9791, Volume 14/July 2023 www.americanjournal.org

Jovliyev Z.A.

 1. CHEMICAL COMPOSITION OF PORTLAND CEMENT CLINKER. American Journal of Pedagogical and Educational Research ISSN (E): 2832-9791|Volume13,|June,2023. https://americanjournal.org/index.php/ajper/article/view/1002

Kafedrada olib borilayotgan ilmiy ishlar

Kafedrada ilmiy tadqiqot ishlari yaxshi yo‘lga qo‘yilgan. Bugungi kunda o‘qituvchilardan 1 texnika fanlari falsafa doktori (Phd) ilmiy darajalarini olish uchun ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishmoqda.

Darslik va oquv qollanmalar

 1. I.A.Umbarov, E.B.Eshquvatov “Qurilish materiallari va buyumlari”nomli darslik. 24-iyul 2023-yil
 2. Kuziyev A.U. “Avtomobil transportida yuklarni tashish”. O‘quv qo‘llanma Terdu-2, 2023
 3. Sh.E.Islomov, E.E.Jalilov “Sohaga kirish” nomli o‘quv qo‘llanma. 24-iyul 2023-yil
 4. B.X. Sharipov, E.B. Eshquvvatov. Avtomobillarni loyihalash, qurish va ekspluatatsiya qilish. 2021 yil. 281 bet.
 5. I.A. Umbarov, E.B. Eshquvvatov. Qurilish materiallari va buyumlari. Termiz-2022 yil. 571 bet.
 6. G‘.Samatov, A.Kuziyev, M.Atajanov, U.Samatov Erkin iqtisodiy hududlarning logistik infratuzulmalari.- Termiz, Surxon-nashr, 2022.-242 b.
 7. Турапов Ф.Х., Абдумўминов О.Р. Боғловчи моддалар. Рухсатнома рақами 285-253.2020.
 8. Абдумўминов О.Р. Боғловчи моддалар фанидан дарслик чоп этишга Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирининг 2022 йил 9-сентябрдаги 302-сонли буйруғининг 6-иловаси. 71-рақам/ 250 бет.
 9. F.Baxromov, F.Kurbanov va boshqalar. Metroligiya va standartlashtirish. Darslik. 2021 y.

So‘ngi 3 yil davomida kafedra o‘qituvchilari tomonidan 3 ta darslik, 6 ta o‘quv qo‘llanma, 2 ta monografiya, 15 ta Axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga oid dasturlar va elektron malumotlar bazalari uchun olingan mualliflik guvohnomalar, 60 ga yaqin respublika va xalqaro jurnallarida ilmiy maqolalar chop etilgan. Shu bilan birga, xalqaro va respublika ilmiy – amaliy konferensiyalarida tezislari bilan faol ishtirok etib kelishmoqda.

Kafedraning ilmiy yonalishlari: Avtotransportdan unumli foydalanish, uning xavfsizligini oshirish va ekologiyaga zararli ta’sirini kamaytirish hamda muhandislik fanlarini o‘qitishning metodik asoslari muammolarining yechimi.

Kafedraning ilmiy-tadqiqot faoliyatidagi ishtiroki:

Mahalliy: Kafedrada Surxondaryo viloyati innovatsiya faoliyati va texnologiyalar transferi markazi hamkorligida №Ot-atex-2018-352–sonli “Hudud transport tarmogini optimal rivojlantirish va istiqboldagi yuk oqimlarini samarali ozlashtirishda logistik tamoyillarni keng qollash”ilmiy-amaliy loyiha bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Xalqaro: Kafedra ERASMUS+dasturi asosida 586292-ERR-1-2017-1-RL-E’’KA2-CBHE-J’ “Intelligent Trans’ort Systems: New ICT based Master”s Curricula in Uzbekistan” (“Intellektual transport tizimlari: O‘zbekistonda yangi axborot kommunikatsion texnologiyalarga asoslangan magistratura yo‘nalishi”) loyihasi doirasida tadqiqot ishlari olib borilmoqda

Foydali Havolalar

Yangiliklar

Joriy yilning 1-7-may kunlari Boysun tumanida bo‘lib o‘tadigan “Boysun bahori“ xalqaro folklor festivaliga qizg‘in hozirlik ko‘rilmoqda.

 • 2024-04-21
 • 23

Ushbu xalqaro festival doirasida Termiz davlat universitetiga ajratilgan pavilionda ham tadbirlarni yuqori saviyada o'tkazish uchun universitet jamoasi tomonidan tayyorgarlik ishlari jadal sur'atlarda amalga oshirilmoqda.

Batafsil

“Maxtumquli Firog‘iy - do‘stlik kuychisi” mavzuiga bag‘ishlangan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

 • 2024-04-20
 • 97

Termiz davlat universitetida Buyuk turkman shoiri va mutafakkiri Maxtumquli Firog‘iyning 300 yillik tavalludiga bag‘ishlangan “Maxtumquli Firog‘iy - do‘stlik kuychisi” mavzuiga bag‘ishlangan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo‘lib o‘tdi.

Batafsil

Faxriy mehmonlar Termiz arxeologiya muzeyida boʻlishdi

 • 2024-04-20
 • 20

Anjuman doirasida Turkmanistonning Oʻzbekiston Respublikasidagi Favqulodda va Muxtor Elchisi Shodurdi Meredev Markaziy Osiyoda yagona hisoblangan Termiz arxeologiya muzeyida boʻlib, bu yerda saqlanayotgan eksponatlar bilan yaqindan tanishdi.

Batafsil