Экологик таълим-тарбияда ахборот воситаларининг ўрни

Ekologiya va atrof muhit muhofazasi
Экологик маданият - бу табиат билан жамият ўртасидаги муносабатларнинг сифат жиҳати ва ҳарактерини акс эттирадиган умумий маданият асосидир. У маънавий қадриятлар тизимида, инсон фаолиятининг табиатни билиш ва уни ўзгартириш билан боғлиқ барча турлари ва натижаларида намоён бўлади. “Табиат ва жамият” тизимидаги муносабатларнинг тарихий белгиланган даражаси ва ҳарактерини акс эттириб, инсониятнинг ноосферага ҳаракати босқичларини аниқлашда ўта муҳим  аҳамиятга эгадир. Экологик таълим-тарбия. Батафсил
Batafsil

Иқтисодий инқирозга сабаб бўлувчи экологик омиллар

Ekologiya va atrof muhit muhofazasi
Бугунги кунда дунё миқёсида экологик таназзул рўй бермоқда. Бунинг сабаблари нимада? Эҳтимол, бу сабаблар инсон ўзига дастури-амал қилиб олган қадриятлардадир? У ҳолда бу кадриятларни қай тарзда ва қандай қилиб ўзгартириш керак? Янги қирралар қандай бўлиши лозим? Демак, экологияннинг энг асосий масаласи инсоннинг инсоний сифатларига кўп жиҳатдан боғлиқдир. Бу эса албатта аҳолининг экологик маданияти ва экологик онгини шаклланганлиги билан уйғунлашган ҳолда мукаммал экологик билимларга эга бўлиш кераклиги қанчалик долзарб аҳамият касб этиши мумкинлигини алоҳида эътироф этиш лозим. Иқтисодий инқирозга сабаб бўлувчи экологик омиллар. Батафсил
Batafsil