Ingliz tili o`qitish metodikasi

“Ingliz tili o’qitish metodikasi” kafedrasida mutaxassislik kafedrasi sifatida 5120100-Filologiya va tillarni o’qitish (ingliz tili) yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar tayyorlab kelmoqda. Yuqorida ko’rsatib o’tilgan ta’lim yo’nalishi bo’yicha o’quv jarayonining normativ huquqiy  hujjatlari asosida tasdiqlangan namunaviy ish rejalari, o’quv rejalari va asosida 2019-2020 o’quv yili uchun ishchi o’quv rejalar va dasturlar tayorlangan. Kafedradagi barcha o’quv va ishchi rejalar dekan va prorectorlar tomonidan tasdiqlangan. 2019-2020 o’quv yilida kafedra o’quv yuklamasida 18 ta fan mavjud bo’lib, shundan, barcha fan bo’yicha ishchi dasturlar va O’MMlar ishlab chiqilgan. Kafedrada maruza darslari professor-o’qituvchilar o’rtasidagi taqsimoti vaqt me’yorlariga rioya qilingan holda bajarilmoqda.

KAFEDRA TARIXI:

B111400 -Horijiy til va adabiyoti (ingliz tili) 5120100 – Filologiya va tillarni o’qitish (ingliz tili) talim yo’nalishlarining talim yo’nalishining malaka talablari OBO’MTV tomonidan 24.08.2017 yil 603- sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan bo’lsa, 5A111401- Horijiy til va adabiyoti (ingliz tili) mutahassisligi DTSi 303-  buyrug’i bilan tasdiqlangan.

2005 yil 27 avgust Chet tillar fakul’teti filologiya fakulteti tarkibidan ajralib chiqqan. Sobiq “Ingliz filologiyasi” kafedrasi bazasida “Ingliz tili va adabiyoti” tashkil etilgan.

2018 yil 27 avgust kuni “Ingliz tili va adabiyoti” kafedrasi ikkiga ajratildi. Ikkinchi kafedra "Ingliz tili o’qitish metodikasi kafedrasi" nomi bilan ish yuritmoqda.

Termiz davlat universiteti  Ingliz tili o’qitish metodikasi kafedrasida faoliyat  ko‘rsatayotgan professor-o‘qituvchilar haqida ma’lumot

KAFEDRA MUDIRI

FIO: Djabbarova Shoira Boltayevna

Qabul vaqti:900 dan 1100

Telefon: 90 579-05-04

E-mail: sh.jabbarova75@gmail.com 

 

FIO: Nazarova Ziyoda Kattayevna

Qabul vaqti: Payshanba

soat 11:00-13:00

Telefon: 90 519-11-41

E-mail:ziyodanazarova33@gmail.ru

 

FIO: Mardonova Ra’na Ochildiyevna

Qabul vaqti: Shanba

soat 9:00-11:00

Telefon: 90 377-55-00

E-mail:mardonova2019@mail.ru

 

FIO: Tadjiyeva Mastura Fayzullayevna

Qabul vaqti: Payshanba 13:00-15:00

Telefon: 97 243-28-26

E-mail: tadjieva.mastura@ mail.ru

 

FIO: Babaxodjayeva Shaxlo Muxitdinovna

Qabul vaqti: Juma 13:00-15:00

Telefon: 90 931-39-75

E-mail: shakhlo.termez@gmail.com

 

FIO: Mustafoyeva Nilufar Ulashovna

Qabul vaqti: Seshanba 11:00-13:00

Telefon: 91 585-35-48

E-mail: nilufar.mustafayeva@mail.ru

 

FIO: Xaydarova Kamola Davronovna

Qabul vaqti: Payshanba 13:00-15:00

Telefon: 90 747-62-35

E-mail: xaydarovak@tersu.uz

 

FIO: Sariyeva Zamira Ravilyevna

Qabul vaqti: Shanba 11:00-13:00

Telefon: 97 531-77-39

E-mail: caen05@gmail.com

 

FIO: Sariyeva Zamira Ravilyevna

Qabul vaqti: Shanba 11:00-13:00

Telefon: 97 531-77-39

E-mail: caen05@gmail.com

 

FIO: Xodjimuratova O’g’iloy Qodir qizi

Qabul vaqti: Dushanba 13:00-15:00

Telefon: 91 907-31-38

E-mail: Dilemma.21@mail.ru

 

 

 

FIO: To’rayeva Go’zal Xudoynazarovna

Qabul vaqti: Payshanba

soat 13:00-15:00

Telefon: 90 410-53-35

E-mail: guzalya.1977@mail.ru

 

 

FIO: Mustafoyeva Nilufar Ulashovna

Qabul vaqti: Seshanba 11:00-13:00

Telefon: 91 585-35-48

E-mail: nilufar.mustafayeva@mail.ru

 

FIO: Muqimov Maxmud Xudoyberdiyevich

Qabul vaqti: Chorshanba 13:00-15:00

Telefon: 97 530-00-81

E-mail: caen05@gmail.com

 

FIO: Kattabayeva Muborak Nurmuhammad qizi

Qabul vaqti: Dushanba 11:00-13:00

Telefon: 90 746-18-81

E-mail: kattaboyevam@gmail.com

 

 

 

KAFEDRADA O’QITILADIGAN YO’NALISHLAR:

Bakalavriat:

5120100-Filologiya va tillarni o’qitish (ingliz tili)

5111400-Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Magistratura

5A111401-Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

KAFEDRADA O’QITILADIGAN FANLAR:

Bakalavriat:

1-kurs

  1. Mustaqil ta’lim ko’nikmalari

  2. Kommunikativ-normativ fonetika

  3. Asosiy o’rganilayotgan chet tili

  4. Chet tilini o’rganishda AKT

2-kurs

  1. Chet tillarni o’qitisning integrallashgan kursi

  2. t.t.f. Approaches to LT

  3. Teaching Language systems for communication

  4. Asosiy o’rganilayotgan chet tili

3-kurs

1. O’q’ish va yozish amaliyoti

2. Tillar o’qitish metodikasi va ta’lim texnologiyalari

3. Xorijiy tilni o’qitishda madaniyatlararo muloqotni shakllantirish

4. Chet tillarni o’qitisning integrallashgan kursi

4-kurs

1. t.t.f. English for specific purposes (Kasbiy yo’naltirilgan ingliz tili)

2. Asosiy o’rganilayotgan chet tili

3. t.t.f. Maxsus kurs  (Teaching different age groups)

Magistratura

1. Kasbiy yo’naltirilgan ingliz tili (English for specific purposes) (1-2 kurs)

2. Ingliz tili o’qitish qiyosiy metodikasi

KAFEDRADA OLIB BORILAYOTGAN ILMIY ISHLAR

10.00.06- Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog’ishtirma tilshunoslik, va tarjimashunoslik

13.00.02 – Ta’lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi

KAFEDRADA OLIB BORILAYOTGAN ILMIY-USLUBIY ISHLAR

DARSLIK VA O‘QUV QO‘LLANMALAR

Z.Nazarova, R.Mardonova, G. To’rayevalar “Activities on Integrated skills” – Т, 2018.- 80 bet.

Reading skill builder” nоmli – O’quv-uslubiy qo’llanmasi 2- kurs 203- guruh talabasi Normatov Jahongir (hammualliflikda), Toshkent, Tafakkur nashriyoti, 2019.

ILMIY MAQOLALAR

Muallifning

F.I.Sh.

Xorijiy ilmiy jurnal nashr etilgan davlat nomi

Ilmiy jurnal nomi

Ilmiy maqola nomi

Nashr yili, beti

ОАК RO’YHATIDAGI JURNALLARDA 14 TА

Djabbarova Sh.

Angliya

International Journal of Academic Research and Reflection (IJARR)

Non-equivalent lexicon in mass media contexts

2019.

O’zbekiston

Buhoro davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi

The peculiarities of temporal posterior syntaxem English and Uzbek

№3. 2019.

Nazarova Z.

Qoraqalpoqiston

Əмиўдəрья

Stylistics of translation

№1, 2019, 93-97 bet.

O’zbekiston

Farg’ona davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi

Интенсивное обучение иностранным языкам в неязыковом вузе

6-son, 2019, 94-101 bet.

Mardonova R.

Angliya

International Journal of Academic Research and Reflection (IJARR)

The study of the modification of sounds in coherent speech in English and Uzbek languages

2019.

To’rayeva G

Angliya

International Journal of Academic Research and Reflection (IJARR)

The symbolism of the colour names in English and Russian languages

2019

O’zbekiston

Farg’ona davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi

Efficency of recognizing nation`s culture in learning a foreing

6-son, 2019, 109-113 bet.

Tadjiyeva M.

Qoraqalpoqiston

Əмиўдəрья

Filologiya yo`nalishidagi oliy o`quv yurtlarida ingliz tili mashg`ulotlarida frazeologizmlar bilan ishlash metodlari

№1, 2019., 179-182 bet.

O’zbekiston

Buhoro davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi

Актуальные вопросы изучения и использования технологий в освоении и преподавании английского языка в педвузе, как второго иностранного

№3. 2019.

Angliya

International Journal of Academic Research and Reflection (IJARR)

The concept “Love for the homeland” in the English and Uzbek proverbs

2019

Mustafoyeva N.

Angliya

International Journal of Academic Research and Reflection (IJARR)

General writing approaches for dysgraphia interventions

2019.

Xaydarova K.

Qoraqalpoqiston

Əмиўдəрья

Лингвокультуремаларнинг таржимада ифодалашда синонимлардан фойдаланиш

№1, 2019., 126-130 bet.

Angliya

International Journal of Academic Research and Reflection (IJARR)

Language and culture in the image of the world

2019.

O’zbekiston

Фарғона давлат университети Илмий ахборотномаси

Independent study as effective method of teaching foreing languages

6-son, 2019, 101-105 bet.

XALQARO INPAKFAKTORLI JURNALLARDA 8 ТА

Djabbarova Sh.

Hindiston

International Journal of Research

Features of social-political non-equivalent vocabulary with a national component

avgust, 2019

Nazarova Z.

Hindiston

Thing India

The problems of rendering the national coloring in Uzbek English translation

2019

Rossiya

Российская федерация, Гуманитарный трактат

Project method is one of the most effective teaching forms in   student-erected learning

№ 39, 2019

To’rayeva G.

Hindiston

International Journal of Research

Символика цветообозначений в английском и русском языках

dekabr, 2019.

Babaxodjayeva Sh.

Hindiston

Thing India

Sources of formation and lexical grammatical structure of agricultural terms

noyabr, 2019.

Tadjiyeva M.

Hindiston

The Philosophical Quest

Representation Of The Concept - Love In The English And Uzbek Proverbs

v. 6, n. 2, p. 81-88, 22 Aug. 2019.

Xaydarova K.

Hindiston

International Journal of Research

Интерактивные методы в обучение иностранному языку студентов экономистов

oktyabr, 2019.

Kattabayevа М.

Hindiston

International Journal of Research

Low Stakes Writing:From Activities To Assegnments

oktyabr, 2019.

Xodjimuratova O’.

Hindiston

International Journal of Research

National-cultural features of nominations in gastronomic discourse

oktyabr, 2019.

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANDA 10 TA

Djabbarova Sh.

Samarqand

Tarjima, axborot, muloqot – ciyosiy va ijtimoiy koʼprik. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

Realiyalarning tarjimada berilishi

2019 yil 7 iyun

Mardonova R.

TerDU

Аdabiy aloqalar va madaniyatlarning oʼzaro taʼsiri xalqaro ilmiy anjuman maqolalar to’plami

Learning and teaching in multiage classroom

№1, 2019., 315-316 bet.

To’rayeva G.

TerDU

Аdabiy aloqalar va madaniyatlarning oʼzaro taʼsiri xalqaro ilmiy anjuman maqolalar to’plami

Адекватные способы перевода фразеологических единиц, содержащих в своей семантике элемент цветообозначения

№2, 2019., 282-283 bet.

Tadjiyeva М.

Samarqand

Tarjima, axborot, muloqot – ciyosiy va ijtimoiy koʼprik. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

Паримиологияда “Love” концептининг ишлатилиш хусусиятлари

2019 yil 7 iyun

TerDU

Аdabiy aloqalar va madaniyatlarning oʼzaro taʼsiri xalqaro ilmiy anjuman maqolalar to’plami

Вопросы эффективного способа перевода и их трудности

№2, 2019., 173-174 bet.

Sariyeva Z.

Toshkent

Filologiya masalalari–yosh tadqiqotchilar nigohida Respublika ilmiy amaliy anjumani

Semantic features of personal pronouns in Indonesian language

noyabr, 2019.

Indoneziya

Academia Open

Comparison of personal pronouns in Indonesian and Uzbek languages

Vol 1 Issue 2, 2019.

Kattabayeva М.

TerDU

Аdabiy aloqalar va madaniyatlarning oʼzaro taʼsiri xalqaro ilmiy anjuman maqolalar to’plami

The use of analytic rubric in the assessment of writing performance

№1, 2019., 210-212 bet.

Xodjimuratova O’.

TerDU

Аdabiy aloqalar va madaniyatlarning oʼzaro taʼsiri xalqaro ilmiy anjuman maqolalar to’plami

Глюттоническиепрагматонимы и националь-ный характер: на материале узбекской и английской лингвокультур

№2, 2019., 280-281 bet.

Xodjimuratova O’. (Abdulhakova D. hammuallif)

TerDU

Аdabiy aloqalar va madaniyatlarning oʼzaro taʼsiri xalqaro ilmiy anjuman maqolalar to’plami

Переключение кодов как основной процесс в билингвизме и полилингвизме”

№1, 2019., 204-205 bet