Ommaviy xabarlar

Umumta’lim fanlarini bilish darajasini baholashning milliy test tizimini joriy etish to’g’risida